Læring i Branderup

Log påHome

Branderup Aktivcenter's Formandsberetninger. "Klik her både for at se og for at lukke"

 

 Nyheder

 

 

Juli 2023    Marts 2023   Januar2023   December 2020   August 2019  Marts2018  Februar2016   August2015  Marts2015, Januar 2015, November 14Marts 14Marts 13November 2012, Juli 2012, Marts 2012, September 2011,


Nyhedsbrev fra Branderup Aktivcenter - juli 2023


Bevilling af tilskud

Vi har været så heldige at få bevilliget 1.100 kr. fra Branderup Støttespil til indkøb af stolevogn

samt 5000 kr i tilskud til indkøb af stor TV-skærm.

Desuden var vi også heldige at få bevilliget 12.000 kr. fra

dåsedrengene. Så med tilskud fra både støttespil og

dåsedrengene, har det kunnet lade sig gøre at investere i

TV skærm med tilhørende kanaler, så det kan lade sig gøre

at samle lokalbefolkningen til fælles sportsbegivenheder

eller andet. Således man kan sidde i fællesskab og se eks.

VM eller andet. Dette er også sat i værk – vi er så glade for,

at man kan søge lokale puljer til konkrete tiltag, som er til

gavn for byens borgere.

storskrm

Stolevogn er allerede indkøbt.

stolevogn

Der sysles årets rundt

At sidde i bestyrelsen i Aktivcenter er også lig med

forskellige opgaver, man skal tage sig af i årets løb.

Her er det Jes Brink og Jens Korsholm, der er ved at

give Aktivcenteret en tur for alger på facader og

bygninger.

algerens

Energi-tiltag

Fra uge 35 (slut august) og nogle uger frem går vi i gang med de energi-tiltag vi har fået bevilliget

penge til.

Tønder Kommune bevilligede tilbage i marts 2023 et tilskud på 272.000 kr. til luft-til-vand-

varmepumper i diverse lokaler.

Selve investeringen løber op i omkring 340.000 kr., så der vil være en mindre egenbetaling dertil,

men på den lange bane skulle vi gerne kunne minimere vores el- og varmeregninger.

Yderligere søgte vi Norlys Vækstpulje, hvor vi søgte om tilskud til udskiftning af

varmeinstallation/radiatorer/blandeventil brusere + optimering af udvendigt lys – dertil fik vi i

sidste uge positivt svar ved at få bevilliget i alt 63.125 kr.

Vi er i bestyrelsen superglade for, at det kan lade sig gøre at blive tilkendegivet, således vi kan lave

energivenlige fornyelser i Aktivcenter. :-)

Syng med aften

Torsdag d. 28. september kl. 19.00, har vi arrangeret Syng med aften i Aktivcenteret.

Der er allerede godt gang i billetsalget, og vi håber at mange flere vil komme og være med. :-)

Hvis du har lyst til at bage/sponsorere en kage dertil, så kontakt Eva Schultz- mobil 27 34 30 90

syngmed

Julebal

Lørdag d. 25. november har vi

det næste arrangement klar -

nemlig julebal.

Vi håber også her, at I vil sætte

X i jeres kalender, hive fat i

jeres naboer, venner, kollegaer,

således vi kan få en rigtig

hyggelig aften (mere info.

Kommer)

julefrokost23

Loppe og kræmmermarked

Lørdag d. 3. februar 2024 fra 10-16, afholder vi Loppe og Kræmmermarked i Aktivcenteret.

Fra kl. 9.00 er der rundstykker og kaffe. Bord til loppe og kræmmermarked bestilles og betales

forinden. Mere information kommer ud i efteråret 2023.

Bestyrelsen Branderup Aktivcenter

 

 

 

Årsberetning d. 16 marts 2023, Branderup Aktivcenter- Generalforsamling

 

 

Endnu et år i Aktivcenter er gået, og efterhånden er det ved at være det 17'ende af slagsen siden indvielsen af Aktivcenter i 2006. Året går sin lidt sædvanlige gang i

butikken, dog er det lidt anderledes end sidste år vi sad her til generalforsamlingen, da havde coronaen haft sine små kløer i hverdagen i adskillige år. Dette er vi

nogenlunde kommet helt ud af, og vi er tilbage i normalt drift.

 

facader

 

Tendensen ikke kun ved os som center og hal men også idrætsforeningen, og generelt overalt i hele Danmark melder DGI, at det går lidt trægt med at få frivillige,

foreningsfolk/medlemmer, børn, unge, voksne ja hele paletten – at få dem i gang igen i foreningerne - at være aktive i foreningslivet. Rigtig mange fravælger

fællesskabet, det at gå til en holdsport hvad enten man er barn eller voksen, man fravælger at lægge frivillige foreningstimer hvad enten det er som træner, leder,

sidde i en bestyrelse eller andet- Om det er fordi, at man har nok i sin egen hverdag, at få den til at "køre" rundt med job, børn osv. eller om man har fundet ud af, at

ikke at fare rundt til så meget i dagligdagen, faktisk også er meget OK. Man mister en meget vigtigt faktor ved at fravælge frivilligheden i foreningerne rundt omkring - nemlig at føle sig en del af fællesskabet i nuet, man mister kontakten til hinanden.

Der er ingen der føler ansvar for at bakke op om en aktivitet, arrangement og hænderne bliver færre og færre til at løfte opgaverne – og det der er tilbage i

foreningerne skal virkelige re-tænkes, tænkes anderledes. Nogen steder rundt omkring, er det stort det umuligt at få folk til at hjælpe med selv ganske simple

opgaver.

Tilbage til Aktivcenter. Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede vi os. Vi startede det konstituerende møde med at tage en tur til Jegerup og besigtige deresmultihal som de byggede for små 10 år siden, efterfølgende tog vi tilbage til Aktivcenter. Vi fik fordelt de forskellige poster: undertegnede blev valgt som

formand, Pia Jørgensen blev næstformand og Kirsten Willadsen kasserer. Øvrige medlemmer er Jonna Oksen (lokalråd), Eva Schultz (idrætsforeningen), Joan

Emiliussen (friskolen), Ingelise Thuesen (pensionistforening), Peter Hundebøl (lokalhistorisk arkiv) og Jes Brink som suppleant.

 

inspektionherogder

 

Af vedligeholdelsesopgaver i 2022 har vi fået udskiftet fuger omkring de vinduer som trængte til opgradering. Både komfuret på loftet og i køkkenet nedenunder

fungerede ikke optimalt og vi fik 2 nye komfurer installeret. Der var i it lokale ved at være en "stram " lugt, og vi snusede os frem til, at det kom fra linoleum der var på gulvet. Både gulvet i foyer og it lokalet blev af fagfolk grundig afrenset og poleret/imprægnering og det hjalp en hel del på dette lugteproblem. I øvrigt havde

vi også fagfolk inde og beregne hvad det vil koste os at få noget udluftning, eller at kunne åbne/kippe et vindue i it lokalet, men dette var en større udskrivning som vi pt. Ikke gravede videre i, da det hjalp at få gulvet afrenset.

Gulv vaskemaskinen som vi havde lånt/arvet fra friskolen voldede os også en del hovedbrud, der var flere små og store reparationer på den, den var et kæmpe

skrummel at køre med rundt, og ikke mindst ud og ind af rengøringsrummet, og desuden så lækkede den vand hist og her. Vi fik en lille demonstration af en evt. ny

gulvvaskemaskine og det endte med vi investerede i en sådan en, et par cm anelse mindre i vaskebredde, men meget mere håndterlig både med at fylde vand på, køre med den, tømme den for vand osv. Der er indkøbt 2 batterier, således der hele tidener et batteri til opladning. Desuden var der en støvsuger med i tilbuddet, som også kører på batteri/ledningsfri. Så der er blevet meget mere plads i rengøringsrummet.

Vores rengøring bruger hver dag gulvvaskemaskinen til at vaske gulve over. Alt i alt kostede gulv vaskemaskinen os små 30.000 kr.

 

gulvvasker

 

Vi indkøbte også 120 mindre vandglas idet der sidste år var nogle udlejninger til rigtig store arrangementer.

Rundt omkring i foyer, omklædningsrummene, toiletter brugte vi sidste år også en del penge på at få nye energivenlige LED besparende rør/lamper op. Jes Brink har

været primus motor i at gennemgå og iværksætte hvorhenne det kunne give god mening at gøre energi venlige tiltag både på den korte men også lange bane. Især

gav det god mening at få lysstyring/sensor op i fitness og foyer, således at hvis man glemte at slukke lyset, slukkede det automatisk efter en rum tid når der ingen fysisk aktivitet er. Nogle af lamperne på eks. toilet/badeværelse var også fra det gamle klubhus tid. I de sidste par år har vi mange gange drøftet anden vame-kilde til centeret, vi opvarmer hallen med gas, og resten af huset går ind unders skolens oliefyr- især efter sidste års pris himmelflugt blev det mere og mere aktuelt at drøfte alt dette. Vi har fået et par tilbud på at få skiftet varmekilde i Aktivcenter (dette gælder ikke selve hallen idet det kører på gas og kræver en endnu større

investering). Vi har søgt kommunens halrenoveringspulje omkring støtte til dette ogvi fik i forgårs en glædelig opringning fra kultur og fritid at vi har fået tilsagn om

støtte til dette projekt- så det bliver en af de første opgaver den nye bestyrelse skal i gang med efter generalforsamlingen. Henover sommer/efteråret 22, var der fra

kommunens side også forskellige knapper de skuede på ift. til, at vi skulle sænke temperaturen i hallerne pga. energipriserne .Jes B. vil under eventuel kort fortælle

mere om dette vedrørende projekt anden varmekilde.

 

toiletteroglift

 

kommunesvartilskud

 

 

Så var vi også så heldig at få lidt penge ved dåsedrengene , til tilskud til indkøb af nye bord og bænkesæt til at sætte under hal-taget mod sportspladsen. De gamle der var der var mildest talt ikke pæne at se på, og selve trappe-balkonen rokkede fra side til side. Vi fik indkøbt 2 nye vedligeholdelsesfrie bord bænkesæt som Peter Thuesen var så flink at samle og sætte dem på plads. Det kostede omkring 11.000 kr. Vi var også heldig at få en slat penge af støttespil 3.500 kr. til indkøb af 9 nye børne - scooter til brug inde i hallen, de gamle var før 00èrnes tid og køre både skæv og med og uden gummi- så det var heller ingen luksus at få dem opgraderet. Desuden var der også penge til at købe lidt pynte pynt (lys og kunstig planter) til foyer bordene.

 

scootere

 

 å investerede vi også i 10 nye cafeborde til foyer sidste forår, de gamle var vakkelvorne og ustabile.

Rengøring i Aktivcenter. Vi fik sidste år en aftale i stand med hjemmeservice i Toftlund, hvilket sådan set kørte tilfredsstillende, der var lidt skiftende

medarbejdere der blev sendt ud til os. Udfordringen var at timeprisen var høj og i skolens ferier og weekender var der ingen rengøring. Lejligheden bød sig, at vi

sammen med friskolen i efteråret 22 kunne slå en 30 timers stilling op som rengøringsmedarbejder både på friskolen og os i hallen. Så 1 jan 23 startede den ny medarbejder i dette job, gennemsnitlig i ugen 10 timer ved os og 20 timer på friskolen. Og det lover rigtig godt.

 

 bandereklamer

 

Bande: Der er hvert år lidt løbende naturlig udskiftning. Per Hansen er vores håndlanger med at tage dem ned og sætte op, og der er skam nogle ledige pladser

hvis nogle kender til nogen der ønsker en bandereklame.  

 

 

Inden sæson start af inden dørs aktiviteter 2022 mødtes bestyrelsen et par timer en aften, vi svang støvsugeren, der blev flyttet stole, ryddet op, smidt ud i

depotrummene- og vi syntes faktisk vi var meget effektive- når man er en flok, så sker der faktisk meget på 2 timer.

Siden september 2022, har Eva, Pia, Jes B og mig været samlet et par gange, hvor vi har taget et "spadestik" ind i snakken omkring måden hvorpå Aktivcenters

bestyrelse er sammensat på, at de forskellige repræsentanter af forskellige foreninger, skole mm. Igennem de sidste par år har denne snak blevet mere og mere aktuelt og blevet modnet med tiden.

Vi har forsøgt at tænke ud af boksen, og kigge ind i en ny sammensætning af Aktivcenters bestyrelse, til dels for at optimere centerets opgaver- skabe udvikling –

drive en forretning, skabe nye tiltag, at man sidder i bestyrelsen fordi man har en interesse deri, osv- også fordi flere foreninger har ytret sig, at det er svært at finde

repræsentant til aktivcenters bestyrelse, idet det også forpligtiger med opgaver og møde aktivitet i Aktivcenter. Måden vi indtil nu har haft sammensat Aktivcenters

bestyrelse på, har virket siden opstart i 2006 og har hidtil givet rigtig god mening, dengang var det meget på sinde, at alle foreninger havde noget at skulle have sagt, alle havde en stemme i beslutningerne - men tiderne ændrer sig undervejs, rigtig mange aftaler er nu en del af den daglige drift på den ene eller anden måde, og er der aftaler, opgaver, udfordringer der dukker op, får vi dem løst undervejs.Stadigvæk er det meget VIGTIG at bevare sammenarbejde med alle

foreninger/aktivcenters samarbejdspartnere, men her tænker vi at 2 årlige årshjuls møde kan være løsningen på dette (hvor diverse datoer koordineres, almene

informationer fra de forskellige foreninger er i fokus). Aktivcenter har derfor fremsat nogle vedtægtsændringer som vi senere på dagsordenen skal ind og høre og tage stilling til.

Tusind tak til alle jer der i det daglige giver en hånd med i Aktivcenter, der bliver fejet, vandet blomster, revet grus, syslet, samlet, renset og meget andet i ugens løb, rigtig mange føler ejerskab over vores alles center, ser man at noget mangler at blive fikset er det ofte gjort inden man får set sig om.

 

Tak til alle jer der har været en del af Aktivcenters bestyrelse igennem det sidste års tid og løftet de opgaver der nu end har været undervejs.

 

blomsterogudenom

 

           Tusind tak til alle jer der hjælper os i dagligdagen, enten

            på den ene ellere den anden måde!

 

Nyhedsbrev Januar 2023, muligvis ændring af bestyrelsen


Branderup Aktivcenters bestyrelse påtænker at ændre sammensætning af bestyrelsen Januar 2023
Igennem det sidste års tid har et mindre udvalg af Aktivcenters bestyrelse holdt nogle møder for at drøfte
muligheden for, at lave en ny struktur i Aktivcenterets bestyrelse. Vi har beskrevet de forskellige
arbejdsopgaver der er i Aktivcenter, og hvad der er af underopgaver i bestyrelsen (eks. varetagelse af den
daglige økonomi, varetagelse af den daglige drift, vedligeholdelse, fremtidsplaner og tiltag, arrangementer,
løbende pr, informationer osv.)
Lige siden 2001 hvor vi stiftede den selvejende institution Branderup Aktivcenter, har følgende foreninger,
organisationer og institutioner (Branderup UIF, Lokalråd, Lokalhistorisk forening, pensionistforening og
Friskolen) været en fast del af bestyrelsen.
Hele den nuværende Aktivcenters bestyrelse er positive overfor at ændre denne struktur, på baggrund af
at flere medlemmer af Aktivcenters bestyrelse i øjeblikket skal være aktive i flere bestyrelser og deraf
arbejdsopgaver flere steder.
Tiden er inde til fornyelse - Tiden er inde til forandringer - Tiden er inde til nytænkning
Vi ønsker fremover at ALLE bestyrelsesmedlemmer sidder for interessens skyld, og at vi i bestyrelsen bedre
kan fordele og drible med opgaver og udvikling af Aktivcenter- fokusere på driften af et center.
Stadigvæk er vores primære arbejde at drive en sund og fornuftig drift, et samlings hus til gavn for
foreninger, institutioner og organisationer fortrinsvis i Branderup området- og det er meget vigtigt at
bevare det gode samarbejde på tværs af alle.
Til generalforsamling i Aktivcenter d. 16 marts stiller Aktivcenter selv forslag om fremtidig sammensætning
af Aktivcenters bestyrelse på:
7 personer der vælges på dette års generalforsamling + 1 suppleant + revisor.
Første år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen- Første år vælges de 3 bestyrelses
medlemmer for 1 år.
Efter første år vælges bestyrelsesmedlemmerne efterfølgende for 2 år af gangen (således vi hvert år har
nogle der er på valg)
Kontakt endelig bestyrelsen hvis i dertil har gode ideer, forundring, spørgsmål, har interesse i af løfte nogle
bestyrelsesopgaver eller underliggende opgaver.
Eva Schultz, Pia Jørgensen, Jes Brink , Joan Emillussen, Jonna Frausing Oksen, Peter Hundebøl, Kirsten
Willadsen, Ingelise Thuesen og Gitte Boyschau

Nyhedsbrev December 2020


Eva Schultz blev "fuppet"

Under påskud af andet besøg fik vi "lokket" Eva Schultz i Aktivcenter tirsdag d. 15 december, hvor Eva virkelig blev "taget med bukserne nede". Pludselig stod 3 repræsentanter fra Tønder Kommune, Evas mand Ole, børn, svigerdatter og børnebørn hvor Eva fik overrakt Tønder Kommunes foreningspris for mange mange års frivillige arbejde. For blot at nævne lidt af det der blev sagt; engageret i næsten 30 år i fodbold, håndbold, formand for byfest, formand for Ungdoms- & Idrætsforeningen, etablering af fitnesslokale, igangsætning af ældreidræt, floorball.
STORT TILLYKKE MED TITLEN EVA SCHULTZ.

 

Nye bandereklame-tegnere.

Igennem de sidste del måneder har vi bla. fået JVL teknik Friskjærvej 7, SP Leasing, Palle Schultz, Toftlund med på holdet på væggene.

Kontakt Mie Thomsen 21425287, hvis du er interesseret i en bande reklame, pris 750 kr. + moms/årligt.

 

Halgulv

I efterårsferien fik vi lakeret halgulvet i hallen, vi havde i forvejen fået tilskud til dette via hal-renoveringspuljen, så det kostede os omkring 12.000 kr.

 

Håndfrie dispensere på toiletterne er anskaffet og monteret, andre småting er ordnet i centeret.

Der er indkøbt 3 hånd-frie dispensere til desinfektionsmiddel på 3 de toiletter i gangen. Ligeledes er der kommet ny vandpumpe i vandstenen ved indgangen. Alt er ordnet frivilligt Tusind tak.Vi ønsker alle en glædelig Jul og lykkebringende nytår. Vi håber at vi får lidt mere normale tilstande i det nye år, så vi igen kan samles i byens Aktivcenter til motion, idræt, fællesspisninger og ikke mindst samvær. 

Nyhedsbrev August 2019

Omkring midten af september måned starter de fleste af aktiviteterne i Branderup Aktivcenter, dog er der
enkelte aktiviteter, der først starter medio oktober. Se vedhæftet fil over de forskellige tider.
Massør i centeret.
Sportsmassør Lena Thomsen er efter aftale i centeret. Du kan bestille tider ved hende på 20269134 eller
finde hende på Facebook/ Sportsmassør Thomsen.


Sidste nyt:
-Branderup Ungdoms-&Idrætsforening har lejet deres gamle klublokale igen (lokalet bag det store køkken på
loftet). DVS at alle BUIF´s møder foregår nu i det lokale. BUIF’s andet lokale er ved at blive indrettet med
de ny indkøbte fitness udstyr/redskaber.
-Vi har fået indkøbt brochurestativet, som vi var så heldig at få tilskud til fra Branderup Støtteforening. 1000
TAK for, at det kan lade sig gøre.
-Der er 2 ledige bande reklamer- Pris 750/kr. pr. år. Kontakt Mie Thomsen 21425287 for mere info.
Børnefødselsdag i Branderup Aktivcenter


Sådan slipper man nemt om ved at holde børnefødselsdag- se vedhæftet filkontakt enten til Kirsten
Willadsen 21607835 eller Gitte Boyschau 24424995


Arbejdslørdag i Aktivcenter
Sammen med Branderup friskole afholder vi lørdag d. 7 september arbejdsdag i centeret. Vi håber at rigtig
mange har et par timer tilovers til os, så vi sammen kan få pudset vinduer, div. rengøring forskellige steder,
div. små reparationer. Sæt gerne X i kalender-mere info kommer snart- det plejer at være enormt hyggeligt,
og vi er vært ved forplejning.


Vigtige datoer:
Fællesspisning 11 sep., DGI kursus søndag d. 6 oktober, søndag d. 27 oktober banko, 2-3 november hoppeborgweekend.
Bestyrelsen Branderup Aktivcenter
 


Aktivcenters beretning marts 2018.                                                                                                     

 

Lige omkring 365 dage er gået siden vi sidst havde generalforsamling i Aktivcenter, og hold op tiden den farer af sted.

 

Hvad er der så sket i det forløbende år???

 

Konstitueringen i Aktivcenter trak en anelse ud sidste år, ovenpå alle de generalforsamlinger og andre arrangementer der nu engang er i Branderup er det meget svært at finde et tidspunkt alle nogenlunde kan. Men det lykkedes i maj, undertegnede blev valgt til formand, Pia Jørgensen næstformand, kasserer Kirsten Willadsen, fra Lokalrådet var Steffen Hübshmann en del af året repræsenteret, Lars Nissen/Torben Klittgaard delte posten fra BUIF, Mie Thomsen fra lokalhistorisk forening, Erna Jensen fra pensionistafdeling og Henrik Larsen fra friskolen.

 

Vi fik sidste forår søgt Trygfonden om tilskud til udendørs skab til vores hjertestarter. I forvejen havde vi og pensionistafdeling fået tilskud fra Branderup støttespil til dette, og med mange bække små, så havde vi samlet alle midlerne til køb og montering af et flot udvendig skab med indbygget varme/kulde reguleringJ.

 

Vi søgte også støttespil sidste år om penge til cykelstativer. Denne opgave tog Steffen H. sig af. Der står nu både cykelstativer på begge sider af centeret og det er både til små, store, tykke og tynde dæk. Tak til støttespil for finansering af dette.J

 

Timeprisen for en hal-time hævede vi sidste år pr. 1 juli fra 200 kr. til 225 kr. ved udlejning. Dette er nu endelig faset igennem ved alle udlejninger. Det vedrører ikke de timer vi/BUIF får tilskud fra kommunen, men alt andet. I øjeblikket har vi kig vores priser ved udlejning af mødelokaler, de har været de samme siden starten, så det er også på tide her at give det et lille ”nøk” op, for at kunne følge alle udgifterne der også prisreguleres. Disse træder i kraft herefter generalforsamlingen. Mødelokale foran køkken koster 300 kr. op til 3 timer, over 3 timer 600 kr. IT lokale det samme.

 

Udlejning generelt i hallen er fra BUIF side lidt nedad gående. Langt fra alle de ønskede og søgte timer i efteråret er helt realiseret i løbet af vinteren. Nogle af timerne/aktiviteterne er forsøgt erstattet med andre ting. Vi har sidste år været så heldig at DGI mini mix havde en overnatning i hallen, DGI afholdte også kursus i tumlastik/ børne gymnastik, og en masse af lokale borgere lejer hallen flittigt til forskellige aktiviteter, alt dette giver en ekstra indtægt. Især er hallen ledig fredag,lørdag og søndag og meget i sommer halvåret.

 

Julebal afholdte centeret i slutningen af november 17 sammen med forsamlingshuset. Vi var omkring 140 deltagere- meget lig med de forrige år. Og vi fornemmede en god stemning, social hygge, og en god tradition til at mødes med naboer, venner og bekendte. Der kan altid være delte meninger om maden, musik osv., men man kan og skal ikke kunne stille alle tilfredse, og vi er ikke Agerskov kro, og vi har ikke 15.000 -20.000 kr til at bestille et mindre orkester til at spille. Det handler jo i bund og grund om, at have en hyggelig ”lokal” aften, alt behøves ikke at være stort og med 300-400 mennesker. For mit vedkommende har jeg nu valgt at sige, at nu har jeg efter mere end 11 år aftjent min værnepligt med at arrangere dette. Det skal ingen hemmelighed være at Mie også følger samme beslutning. Der må være andres tur til at bruge en weekend på dette. Her er der tale om et enestående arrangement, vælger man at være med til dette, er opgaven meget konkretiseret og til at gå til, og den foregår kun over en begrænset tidsrum.

 

Helt konkret d. 15 maj kl. 17.30, i år skal vi afholde et stort arrangement for Tønder Kommune- Hædrings-arrangement. Vi håber at en masse af vores brugere kommer til dette, det er ganske gratis at deltage, men vi håber også at nogle har tid til at hjælpe os til dette arrangement, da det giver pænt overskud lige ned i lommen på os. Et enestående arrangement hvor vi mangler hjælp til konkrete opgaver på dagen.

 

Bande-reklamerne i hallen, det går helt sin egen gang, det kan ikke undgås at der sker et par udskiftninger i løbet af et år enten af den ene eller anden årsag, men det lykkes os også, at få dem solgt til nye tegnere, super godt og dejligt at erhvervsdrivende vil bakke os opJ

 

Mht. til skrot så er det faktisk fantastisk at der bliver ved med at kommer penge til os på den måde. At prisen så også er ok med lige nu er så bare ekstra godt, i 2017 lå den omkring 75-90 øre det meste af året- så vi har fået omsat skrot for lige omkring 19.000 kr. Tusind tak til jer, der har indleveret skrotten, og Peter Hundebøl der ofte henter det.J

 

Vi har her i det nye år fået indkøbt 5 nye bander + en bande med dør i. Der var adskillige der var blevet ødelagt og flækket. Banderne var lang tid undervejs idet, at Virklund sport i mellemtiden var gået konkurs og så heldigvis opkøbt af andet firma. Vi mangler nu bare at få dem udskiftet.

 

Hen over julen i år, blev vi også bekendt med at de to udvendige stolper mod Friskjærvej havde set bedre dage. De er simpelthen rådnet op nede fra pga fugt, vind, vejr. Det gjorde det så ikke bedre at en ”ukendt” bruger på mystisk vis har ramt den ene. Men summen af alt dette er, at vi er i gang med at få lavet to nye galvaniseret stolper, som på ny skal støbes ned. Og dette håber vi at få gjort inden hædrings-arrangement, hvor indgangen bliver pyntet med rød løber.

 

Ligeledes blev vi også spurgt af friskolen om vi ville have vores tagplader skiftet henover omklædningsrummene mod vest, idet deres over det gamle omklædningsrum var utæt. Det er nok et tilbud vi ikke kan gøre meget billigere selv, og samtidig får vi skiftet pladerne imellem vinduerne ved lokalet ved siden af køkkenet på loftet, som også er meget grimme at se på udefra. Dette er sat i værk i disse dage her i marts.

 

Så har Tønder Kommune gjort alvor af deres trusler med deres opstart af bookingssystem som alle haller skal tilgå. De har ligefrem specielt ansat en yngre medarbejder til at få alt dette sat i værk, vedkommende er også rimelig ny i det, er på kursuser og meget bliver hele tiden ændret og gjort anderledes. Men summa sumarium, pr. 1 april i år kan alle borgere via dette bookingsystem, som man finder på nettet booke sig ind i et anlæg, hal og leje sig til en time i hal, booke et mødelokale, leje en facilitet. De lancerer det med, at det gør livet meget lettere for hele foreningslivet. For når man så booker en time, så betaler man så i samme ombæring. Men….. det gør absolut ikke arbejdet i en ”nøglehuls-hal” nemmere. Vores dør står ikke bare åben, hvem skal åbne og lukke??, hvem vil holde opsyn med at brugeren holder aftalen (at man eks. ikke hiver alle redskaber ud, springer i trampolin, siger man er 6 mennesker der vil spille bold, og inden man ser sig om er der 46 personer der holder en forfest). Hvad med rengøring. Vi får kun gjort rent i hverdagene, ikke i weekenderne og ferierne, og kan ikke hive rengørings selskab ind en søndag til over betaling. Jo der er meget man skal overveje. Så har vi været ved at udfylde en meget stor manual for hvert eneste rum man vil påtænke at udleje- man kan selvfølgelig bestemme om det kun er i bestemte tidsrum man ønsker man kan booke, hver booking har vi i Aktivcenter ønsket bliver godkendt af en af os i bestyrelsen, for at kunne holde hånd i hanke med, hvem der er ”lejer”. Der skal tages stilling til hvad det koster at tilvælge eks. udlejning af smartboard,musikanlæg, headseat- man kan blive ved i uendelighed. Desuden skal man være rimelig skarp på at opdatere i deres bookingsystem. På det her punkt der begynder min tålmodig og ikke mindst min tid at spille mig et puds- det gør at arbejdet i foreningen bliver rigtig ”træls”, for ingen af os bliver aflønnet og har ikke tiden til at skulle yde endnu mere frivillig tid. Hvem vil køre op og åbne og lukke centeret for en times udlejning. Men jeg har også en formodning om, at den måde vi ønsker at strikke vores bookingsystem sammen på- skal være så vi kan arbejde og leve med den. Og langt hen af vejen bestemmer vi da selv hvor meget vi vil give lov til. Ingen tvivl om at kommunen på denne måde, også her kan få mere indsigt i at de ønskede timer fra idrætsforeningen bruges og overholdes.

 

Endnu en ting der efterhånden bekymrer mig en del er, hvordan vi ikke kun i Aktivcenter, men også alle andre foreninger kan blive ved med at overleve med frivillighedens vej. Jeg kan tale for mig selv, at efter mere end 17 års frivillig arbejde alene bare i Aktivcenter er lyset ligeså langsom ved at brænde ned, jeg mangler hænder/personer der kan helt konkret kan tage sig af nogle ting, for at tage ”trykket” af arbejdet i bestyrelsen. I aktivcenter er vi kun 3 personer der sidder udenfor en anden bestyrelse. DVS de andre sidder i en bestyrelse i forvejen enten pensionist, skole, lokalråd, BUIF o.l. De 3 personer der sidder udenfor bestyrelsen er i forvejen ”rodet” ind i de forskellige foreninger og alle har jo så rigeligt at gøre i deres egen forening. Jeg har svært ved at få afsat arbejdsopgaver, da de fleste i bestyrelsen i forvejen har rigeligt af arbejdsopgaver i den forening de repræsenterer. Jeg mangler nogen der kan trække i nogle tråde, ikke fordi de selv skal gøre det, men de skal sørge for at hive i nogle mennesker. Så tænker i sikkert, hvad er det for opgaver hun gerne vil have løst/uddeligeret. Det kunne være:

 

-ansvarlig for it grej, at det virker, en man kan kontakte når man skal leje det og at det så virker, en der har forstand på det

 

-skal julebal fortsætte. 3-4 personer der sammen med eks. forsamlingshus vil arrangere dette.

 

-udvendig. At få sprøjtet gruset rettidig, fejet, beskåret buske mm efter behov

 

-hvis vi mangler at få gjort ekstra rent, at få pudset vinduer. Selvfølgelig vil bestyrelsen gerne hjælpe men at der er 1-2 stykker der så står for at indkalde+ samle folk til at gøre dette.

 

-oprydning generelt. At kunne køre på genbrugspladsen med ting der er sat til at blive smidt ud. At få ryddet op i eks. depot/stole.

 

-generelt småreperationer. Så hænger et håndtag og dingler der, så mangler en liste et søm, bander der skal ned, bander der skal op osv.

 

-eks. nogle der vil stå i kulissen og tiltræde når Aktivcenter har store arrangementer.

 

 

 

Disse ting er helt konkrete arbejdsopgaver man kan gå til, en defineret opgave hvor man hjælper os sindssygt meget. Hvis noget af ovenstående var uddelegeret, blev bestyrelsesposterne ikke så trælse.

 

Jeg ved godt at mange siger, at det er svært at finde de frivillig, de unge, dem der har børn der går til aktiviteterne idet at friskolen har børn fra et stort opland/fra andre byer.

 

Det er noget vrøvl, man kunne sagtens tage fat i et springhold og sige at xx opgave er jeres/i har valgt vores forening i vores by, vi forlanger også noget til gengæld!!!. Vi har alle en vigtig opgave med at få belyst til alle, at det er en stor gave og ikke mindst værdi at vise og engagere ens børn og familie i frivillig arbejde. Mange plejer deres helt egne interesser og ser slet ikke hvor meget fællesskabet giver en tilbage. Jeg tænker 100 procent at dem der sidder her i aften til generalforsamling, vi har fået foreningsarbejdet ind med modermælken, vi har haft børn med i barnevogn, under armen til diverse møder, arrangementer og været dybt forankret i selve planlægning og afholdelse af eks. byfest . Vi har alle været der -og det kan sagtens lade sig gøre at hjælpe på enten den ene eller anden måde, selv om man har småbørn, selv om man har fuldtidsarbejde og selv om man ikke ved noget om det. Jeg håber vi kan åbne debatten lidt op lidt senere- for vi er nød til at have flere på banen.

 

Tak til alle jer, der bare hjælper os året igennem, mange gør ting uopfordret, eks. rydder sne, beskærer buske, vander blomster mm., og mange andre hjælper os heldigvis når vi er på knæ for at spørge om hjælp.. Os i bestyrelsen hverken kan ,skal eller vil, lave det hele. Vi er nødt til at se det hele i en enhed - og alle må give en hånd med for, at noget bliver godtJ

 

Tak til jer der har siddet i Aktivcenters bestyrelse det sidste års tid. Nogle stopper i de respektive bestyrelser, hvilket så gør det interessant at se hvem der så dukker op i Aktivcenters bestyrelse fra de forskellige foreninger.

 

På Aktivcenters vegne- Gitte Boyschau 

Branderup aktivcenters beretning 28 februar 2016.

 
I år kan jeg med rette starte med at sige, at det ikke er 1 år siden sidst vi var samlet til generalforsamling i Aktivcenter, næh.. det er kun såmænd 11 mdr… Vi har rundet de første 10 år officielt i Aktivcenter, og bestyrelsen fandt det på sin plads, at markere dette på en lidt anderledes måde.

 

Efter at alle generalforsamlinger i diverse foreninger kunne bestyrelsen konstituerer sig sidste år i maj mdr. Formand blev undertegnede, næstformand Pia Jørgensen, kasserer Kirsten Willadsen, fra pensionistafdeling har vi haft besøg af Agnethe Gad, lokalhistorisk arkiv Mie Thomsen, lokalråd Steffen Hybshmann, friskole Jens Korsholm og BUIF har Bethina Smith og Torben Klitgaard delt posten. Internt har vi så delt lidt mindre poster såsom Mie har oftest haft kontakt med pressen, Agnethe har sørget for at planterne i centeret ikke går til for os i centeret.

 

Af områder vi det sidste års tid har beskæftiget os med er:

 

Timeudlejningen i Aktivcenter/hallen kunne være bedre, der har igennem de sidste del år været dalende aktivitetsniveau i de forskellige afdelinger i idrætsforeningen, og det gør jo så også, at der ikke er så mange brugere i huset. Men vi har klart en god fornemmelse af, at BUIF har nye tiltag i ærmet og disker op med noget helt nyt som kan sætte gang aktiviteterne i flere afdelinger til næste vinter.

 

Hen over vinteren har ”græshopperne” (de store før skolebørn) fra Idræts og naturbørnehuset haft husly i centeret, nærmere betegnet på dækket i foyeren. De manglede plads til deres børn under en større rokering og omlavning i deres hus, og dette er da faktisk gået næsten over forventning med at huse en flok lopper, der var en lille bitte bekymrende bemærkninger, da gulvet på loftet var fyldt med diverse legetøj og remedier, men jeg er ganske vis på, at dette er gjort til skamme. Det har næsten ikke været at mærke, at de har været i huset, der har været liv i huset, og det er kun dejligt at vi kan hjælpe hinanden i ”klemte” situationer.

 

Hvad angår varme, varmt vand i foyeren, omklædningsrummene mm, da er det os stadigvæk en gåde at denne post er højere og højere igennem årene. Vi betaler faktisk dobbelt så meget på de områder som opvarmning i hallen. Og vi har igennem de sidste del år, gjort alverdens tiltag for at minimere varmespild, vi har sat en 200 liters varmt vands beholder op, der er sat automatisk dørlukkere på de gængse døre, og folk i huset er faktisk blevet rigtig gode til at sørge for, at når man forlader centeret er dørene oftest trukket i. Vi har fået et tilbud hjem fra en energikonsulent, vi syntes at 8.000 kr er mange penge på dette, men vi overvejer stærkt her i år at arbejde videre med dette område, men pga. tidnød har der i bestyrelsen ikke været nogen der har kunne sætte sig i dybden med dette her i vinters. Men jeg ved også , at vi på sidste års generalforsamling drøftede at vi i første omgang nok skulle overveje at slå ned på den isolering vi selv havde lavet under opbygningen, det er måske ikke alle steder lavet med rette omhu, en nævnte for mig i forbindelse med at vi bøvlede med vandindtrængning ved de store vinduer i hallen mod Friskjærvej, at der nogen steder kunne ses ud ad sprækker, og man kan mærke at det trækker ind langs Friskjærvej. Så helt klart et punkt der er på vores dagsorden, til det næste bestyrelsesmøde.

 

Vi har her i forrige uge fået sat en vrider på døren i it rum og direkte ud mod Friskjærvej, så der er mulighed for at åbne døren ud. En mulighed i it rummet for at skabe frisk luft er også at lave nogen ved det øverste vindue derinde, så det også kan åbnes.

 

Så har vi i 2015 også rodet en hel del rundt i el, strøm og brandsikkerhed i Aktivcenter og puha det har trukket mange bekymringer , hovedrysten og forundringer undervejs. Men fakta er at alt skal være i orden og godkendt, men vi har nok også følt, at udefrakommende instanser/brandmyndigheder ikke har vidst, hvad der forlanges. Selve hejse-væggen i hallen gør, at der skal være nogle anderledes foranstaltninger, og der findes ikke mange andre steder man kan ”skæve” til, hvor det er ligesom vores. Vi skal alle huske på, at, i opbygningen af Aktivcenter var der rigtig mange frivillige involveret, og rigtig mange arbejdede oceaner af tid ganske gratis vel og mærke i deres fritid. Så vi ser bestemt ikke skævt til nogen, at nogle af de ting der er lavet under byggeriet ikke har været optimale og måske total gennemtænkt til sidste detalje. Jeg plejer gerne at sige, at alle har bestemt gjort deres arbejde i den bedste mening. Jeg er ikke fagmand i byggeri, og har ikke kompetencer i disse områder, men jeg har da så en tiltro til, at så er der andre der er klogere på disse områder. Vi har også fået trukket nye ledninger til låse systemet ud mod skolegården, låsen på døren virkede ikke, ledningerne var simpelthen brændt sammen da de var for tynde , og idet der kun var trukket en ledning, var der ingen vej uden om at få loftpladerne fra yderdørene ned og hele vejen rundt til de forskellige døre.

 

Vi har også fået sat lys sensorer op inde i hallen, så hvis man ved et tilfælde kommer til at glemme at slukke lyset i hallen slukker det automatisk efter en vis tid.

 

Alt det mht. til el, brandtilsyn mm, det kostede tæt på en kvart bondegård at få lavet, så derfor har vi ikke været ude i og lave de helt store investeringer i årets løb, og dog …..vi købte et nyt køleskab til foyeren ved køkkenet. Det gamle køleskab brummede efterhånden mere end det var anvendeligt, og efter længere debat og ved nærmere eftersyn var det jo et levn fra sidst i 90érne. Så nok ingen luksus mht. elregningen.

 

Vi var også så heldige at få bevilliget 2000 kr. fra Branderup støttespil, tilskud til en info-skærm. Denne har vi endnu ikke købt endnu, men i forbindelse med vi har trukket nye el ledninger har vi fået trukket ledninger hen til hvor vi har forestillet os, den skulle være. Denne har vi tænkt os at købe her i foråret . Info skærmen kan styres hjemmefra, og skal så prydes med de aktiviteter der nu er i ugens løb i centeret, på skolen, børnehaven, arrangementer, billeder af arrangementer mm

 

Sidste år da udvidede vi også vores lønnede personale stablen med 100% fra 1 til 2 mand. Vi betalte os fra at holde det værste skidt udenfor fra dørene, og dette gør vi også igen i år.

 

Så barsler Tønder kommune også med den digitale verden indenfor de selvejende haller i kommunen. Oversat til Branderup sprog:

 

Den 1. december 2014 trådte en lovændring i kraft. Lovændringen betyder at borgere og foreninger skal kunne booke lokaler via en digital løsning i kommunale og selvejende haller. Opgaven med at håndtere borgernes og foreningernes lokaleforespørgsler og anvisninger i jeres haller er en opgave, som vi varetager for kommunen. Denne opgave håndterer vi på forskellig vis – nogen via mail, andre via fysiske løsninger eller noget helt tredje.

 

Dette ønsker kommunen fremover at kunne tilbyde borgerne at kunne gøre via én fælles digital løsning for kommunen og den selvejende hal. Hallernes brug af bookingløsning vil derfor indgå i kommende driftsaftaler mellem kommunen og hallerne

 

Hvad skal den nye løsning give os og kommunen?

 

Det er kommunens ønske at finde en fælles digital løsning, der udover at leve op til lovkravet også skaber andre gevinster. Gevinster der f.eks. kan være med til at styrke foreningslivet i kommunen eller gøre det nemmere for jer at udnytte uudnyttet kapacitet i jeres haller. Under alle omstændigheder skal den nye løsning bidrage til at gøre det attraktivt, nemt og tilgængeligt for borgerne og foreningerne i kommunen – jeres kunder – at booke lokaler.

 

Kommunen er begyndt at formulere sine krav til en løsning, men de ønsker også at få klarlagt vores behov.

 

Så vi er inviteret til informations- og dialog møde i Skærbæk fritidscenter torsdag d. 10 marts vedrørende etablering af en fællesløsning, og vi deltager selvfølgelig.

 

Men det kan i fremtiden være noget med at en frist for at booke til vinterens aktiviteter er 1 maj, også appellerer det til, at der har man allerede styr over efterårets/vinterens aktiviteter man vil have i hallerne. Er der så ledighed i en hal i nærheden af en, og overkapacitet i en anden hal i nærheden, så er det meget nærliggende at aktiviteten flytter til der hvor der er plads, så alle faciliteter bliver brugt mest muligt. Så det handler om at være forudseende og være i god tid med planlægningen.

 

Så har vi også fået uddelegeret ansvaret med at udskifte ting i vores glasmontre i foyeren, Marianne Schultz og Majbritt Pedersen har været så behjælpelige, at tage sig af dette, og skulle i nu være interesseret i at udstille, eller kender i en, så sig det endelig til dem. Vi er super glade for at nogen vil tage sig af dette.

 

Bandereklame i Aktivcenter er også et kapitel for sig selv, jeg syntes ikke at jeg har set så mange andre steder med så mange reklamer. Indenfor de sidste 2 måneder er der kommet 6 nye med. Sågar måtte vi få lavet nye plader til reklamerne da der er blevet flere, og skulle der nu sidde en og tænke hvorfor har vi ikke spurgt dig eller jer, så kom frit til os, vi finder nok en bette plet herinde i hallen.

 

Julefrokost i slutningen af november 2015 havde vi hjælp fra Branderup forsamlingshus, det var dejligt at i trådte til, og kløede på med alt det praktiske som et julebal nu er forbundet med. Vi var omkring 135 personer samlet i den store del af hallen, og der blev festet igennem med hvad der nu engang hører et bal til, julemad, masser af shots og øl, boggie og spagat på gulvet. Sæt endelig x i kalenderen til sidste lørdag i november til julebal i Branderup.

 

Så fik vi også i eftersommeren udskiftet alle vores nøgler og låse i centeret, der manglede lige at blive strammet lidt op hvem der havde nøgler og hvorfor. Nogle nøgler virkede ikke mere da de var total nedslidte, og dette er der nu fuldstændig styr på, det er Per Hansen Rundbjerg der er nøgleansvarlig.

 

Arbejdslørdag holdte vi i efteråret sammen med friskolen, men det er ikke nogen total god ide set fra vores synspunkt. Det kniber gevaldigt med at få nogen til at komme og hjælpe os, og vi kan ikke blive ved med at kunne regne med det ”grå guld” for det er trods alt ikke dem, der skal blive ved – vi mangler det yngre og det midaldrene publikum. Så vi er nok mere tilhænger af, at tage en tidlig aftensstund i brug henover foråret og få syslet lidt i centeret.

 

Til sidst vil jeg gerne rette sig tak til alle jer, der i årets løb hjælper til i centeret for at få det hele til at løbe rundt, ingen navne ingen glemt – men der er rigtig mange der træder til, når der er behov for dette. Herude på landet er rigtig mange bevist om, at alle skal hjælpe hinanden, i fællesskab kan rigtig mange ting lade sig gøre, vi passer på hinanden og tingene vi er fælles om.

 

Aktivcenter er et sted for alle, vi er åbne for nye tiltag og ideer, og vil rigtig gerne at andre også tager initiativ til noget. Måske sidder der nogen der gerne vil tilføre centeret noget nyt, kom ud af busken.

 

Specielt vil jeg rette en tak til Agnethe Gad, du er på pensionistafdelingen generalforsamling udtrådt af bestyrelsen, og har for længe siden bebudet os i aktivcenter at vores veje nu ikke længere helt følges ad. Du har siddet i ikke mindre end 7 år i aktivcenters bestyrelse, dog ikke længe nok Agnethe til at komme i den lokale revy, hvor man mener at man sidder i årtier i Aktivcenter. Tusind tak for samarbejdet, jeg har forhandlet med Agnethe om, at opgaven med pasning af de grønne planter i huset stadigvæk tilgår hende – man kan aldrig løbe fra en opgave man er god til.

 

Så modtog jeg også i går aftes en opsigelse, det er faktisk første gang i centerets historie, at vi skal ud og ansætte en ny person. Hm… tænker i nok alle. Jes Lund har gjort rent i centeret de sidste 10 år, lige siden starten. Han har oftest været i centeret hver morgen oftest før fanden fik sko på eller meget meget sent aften, hvor vi andre ligger under dynen og sover. Det er et utaknemmeligt job, at være ansat til at sysle i en hal, for det er på meget meget skæve tidspunkter af døgnet, tit er det efter arrangementer man selv har deltaget i eks. julebal, byfest mm, og huset ligner en slagmark. Men det bliver lidt svært når vi skal se os om efter en person der er så fleksibel som Jes har været, oftest har Jes hjulpet os mange gange med at låse døre op og i, hvis nogen skulle i centeret udefra, og Jes har heller ikke været bange for at hæve stemmen lidt, når brugere af huset ikke passer på vores ting – så fanger han dem i gerningsøjeblikket, og fortæller dem at sådan behandler man ikke tingene. Ingen er u undværlig i denne verden, så vi skal nok finde en anden løsning på denne problemstilling, vi skal nok alle bare vænne os til at nogen ting måske skal ordnes anderledes, bande op og nedtagning skal frivillige selv gøre. Der skal lyde en kæmpe tak fra os i Aktivcenter for 10 års tro tjeneste, Jes stopper når vi ha fundet en afløser.

 

Vi er mange der igennem årene har brugt oceaner af tid i Aktivcenter, det kan både være som træner på en hold, aktiv på et hold, man følger ens børn til og fra aktiviteter, støtter op om de arrangementer der stables på benene. Mie og jeg snakker tit om når vi planlægger enten det ene eller det andet praktisk, hvor mange mange timer, man lægger i frivillighedens foreningsarbejde – hvornår er nok – nok. For det er ikke fordi at hverken jeg, Mie, Steffen, Kirsten eller andre har mere tid end andre til foreningsarbejde, absolut ikke - alle har en travl hverdag med arbejde, børn, daglige gøremål osv, der absolut kommer i første række.

 

Vi er tit stået i situationer hvor vi er nød til at sige fra over for sin egen familie, de havde måske en anden ide med dagen, men fordi der er noget der er mere presserende i Aktivcenteret, så tilsidesætter man noget andet.. Men når jeg står i disse situationer overbeviser jeg mig selv om, at det at være samme med sine børn, familie og venner i foreningsarbejde giver alle/ens familie mindst lige så meget som at tage på tur i svømmehallen eller lign. Vi gør det bedste vi nu magter i centeret.

 

Hvordan kan man få flere til at være med i det frivillige liv, hvis nu bare alle gjorde lidt, så havde alle lige vilkår og man skal huske at tænke på, at det også er en vigtig detalje at vise ens børn vejen frem med at lave et stykke frivilligt arbejde for en forening eller by. Det giver alle et kanon sammenhold, og der skabes venskaber på tværs af alle aldre og erhverv.

 

Tak til hele bestyrelsen for det sidste års arbejde, i har troligt mødt frem til de ca. 5 møder vi har haft det sidste års tid + alt det andet vi har ved siden af som forplejning til arrangementer og meget andet.

 

Med disse ord slutter jeg Aktivcenters beretning anno 2015/2016

 

Gitte Boyschau – Branderup Aktivcenter
Nyhedsbrev fra Branderup Aktivcenter august 2015


Sommerferien er vel overstået og efterhånden er der ved at være gang i maskineriet igen i Aktivcenter, i hvert fald i kulissen.

Siden sidst er der kommet lidt skrotpenge ind igen 3.888 kr. Så indtil videre i år har vi fået ca. 8.500 kr i skrotpenge. Vi er glade og ikke mindst taknemmelige for hver en krone!

Timefordelingsplanen er efterhånden også ved at være på plads.

Mandag: Fodbold (Arrild) fra 16.30-18- RC biler 18-ca 21

Tirsdag: Familieidræt 16-17.30- Badminton 17.30-19- Fræs 19-20- Badminton 20-22

Onsdag: Turbokids 17-18.30 – Badminton 18.30 -22 – Folkedans (lille del af hallen) 19.30-21.30

Torsdag: Drenge/pige gym (fra 8 år-) 17-18.30 – Fittnes og velvære 18.30-19.30 (lille del af hallen)- Klub 19.30-20.30

Men der kan stadigvæk forekomme mindre ændringer. Gymnastik starter op i uge 39.

Fredag d. 30 oktober og Lørdag d. 31 oktober er der hoppeborg dage i Aktivcenter. Fredag arrangeres der fællesspisning i forbindelse med hoppeborg og disney-show. Vil du være med til at hjælpe i de her dage enten ved at lave mad, stå i kiosk eller andet så giv Trine Brink et kald på 50556636. Hver en time tages i mod med tak!

Lørdag d. 28 november er der julebal- så sæt endelig X i kalenderen. Festen hvor man møder en masse glade mennesker i og omkring Branderup.

Vi har puslet lidt med Aktivcenters 10 års jubilæum som er marts 2016, hvordan skulle det nu markeres. Fredag d. 26 februar 2016. kl. 17-ca 18 indbyder vi til generalforsamling I Branderup Aktivcenter. Fra kl. ca. 18.15 er der gratis jubilæums fællesspisning for alle husets venner med efterfølgende underholdning og kaffe. Vi håber at rigtig mange har lyst til at deltage til den tid.

Lørdag d. 19. september afholder vi om formiddagen arbejdsdag sammen med friskolen. Aktivcenter mangler hjælp til beskæring af træer/buske udenfor centeret, vi skal have monteret forskellige ting i redskabsrummet (så er du snedig med en boremaskine- så er det lige dig!) rengøring indenfor, vinduespudsning mm. Tilmelding til Kirsten Willadsen eller Pia Jørgensen 30697921

Husk at der i centeret er bowls og skumtennis som gerne må benyttes, fantastisk underholdning hvis man er en flok samlet. Al udlejning foregår enten til Kirsten Willadsen 21607835 eller Gitte Boyschau 24424995

I løbet af de næste par uger, skiftes låsene i centeret, og dermed skal alle have udskiftes deres nøgle. Der kommer mere information om dette, når det sker.

Bestyrelsen Branderup Aktivcenter


 

Nyhedsbrev fra Branderup Aktivcenter marts 2015

 

Så er det på sin plads med lidt nyt fra Aktivcenter.

Vi er ved at forberede os til generalforsamling som vi afholder sammen med BUIF Tirsdag d. 24 marts kl. 19.00 i centeret. BUIF afholder deres generalforsamling først og derefter kommer centerets, og vi håber at rigtig mange har lyst til at komme og høre om hvad der sker i byen og idrætslivet.

I januar måned afholdte A. center sammen med Friskolen og støtteforeningen bag friskolen og naturbørnehaven koncert med Folkeklubben. Det hele gik næsten over forventning, det hele klappede, der var rigeligt med mad (på nær rødbedermen det var jo så ikke det værste at løbe tør for), og Folkeklubben spillede lidt over to timer. Det eneste vi godt kunne have ønsket os, var flere mennesker, for udgifterne er jo næsten de samme, om man er 200 eller 400 gæster. Centeret og alle folkene bag arrangementet er ved at være rutineret i sådanne opgaver, alle ved hvem der gør hvad – og opgaverne løses i løftet flok.

Så fik vi i januar officielt overrakt et bevis fra Nordea Fonden på deres tilskud til indkøb af foldbare skummåtter. Vi havde i sep. 14 søgt fonden om penge til dette, og glæden var stor da de ringede og fortalte at de gav 6.860 kr. til dette. Vi har så købt 12 måtter som kan foldes sammen så de kan tages og bæres i et håndtag. Familieidræt søgte også folkeoplysningsudvalget i dec. 14 om tilskud til indkøb af rullebrætter og tæppeflis, de er nu endelig også ankommet. Når generalforsamlingen er overstået og de forskellige udvalg i BUIF er fundet – så vil vi i samarbejde få ryddet godt op i redskabsrummet og de store skabe der er – således at alle ting får en fast plads.

I april måned vil vi udskifte alle låse i Aktivcenter. Der er problemer med at nogle af nøglerne til dørene er ved at være slidte og der mangler at komme styr på hvem der har, hvorfor nogle nøgler. Så alle skal have nye nøgler – det er stadigvæk Per Hansen der er tovholder i dette, og vi skal nok informere mere om dette når det sker. Onsdag d. 17 juni holder vi rengøring/arbejdsaften i A.C.

I sidste uge var der en delegation af folk fra Ørestad på besøg i centeret. En studerende der var indover lokalrådet projekt for nogle år siden, havde fortalt "den gode historie" om livet på landet og om hvordan man samlet kan skabe projekter. De tog turen herover og Mie og Jet viste dem rundt og fortalte om centerets historie.

Så har vi også fået den ene basketball kurv op i enden mod foyeren. I rigtig mange år har de to store basket stativer til væggen ligget i depotet og fyldte. Vi havde undersøgt ved Virkelund sport hvad det ville koste at få dem sat op, og det kunne vi ikke betale os fra. Vi begyndte at snakke om at sælge dem igen, lige indtil Peter Hald sagde, at det kunne han da ordne. Han har været på værkstedet og fået lavet beslag til den ene, som nu er sat op (den mangler lige lidt maling). I den anden ende skal den sættes direkte på væggen. Og den er afprøvet, der er hul igennem.

Ellers er mange af vinterens aktiviteter ved at stoppe, og der er skam mange gode ledige tider, så skulle man mangle at dyrke lidt motion med familien, venner eller andre kan man leje hallen til 200 kr./timen. Til borgere med tilknytning til centeret kan man også købe et 20 timers kort til hallen til 1.000 kr., hvor man kan bruge hallen der hvor den i forvejen ikke er udlejet. Henvendelse om dette til Gitte Boyschau 24424995 eller Kirsten Willadsen 74835137. Aktivcenter GB


Nyhedsbrev fra Branderup Aktivcenter Januar 2015.

 

Lidt nyt fra Branderup Aktivcenter.

Allerførst nærmer tiden sig til det næste store arrangement nemlig fællesspisningen og koncerten med FOLKEKLUBBEN, billetter med og uden spisning kan købes på billetten.dk – så det er bare med at klikke sig ind og få bestilt. Dagligt i radioen høres Folkeklubben, som sidst på året 2014 udgav en ny cd, som høres meget flittigt landet over. Vi er to foreninger (Aktivcenter, støtteforeningen for Branderup Idræts og naturbørnehave og Branderup Friskole) samt Branderup Friskole der står sammen om arrangementet. Vi håber at rigtig mange fra nær og fjern bakker os op om det store slag. Det hele løber af stablen Torsdag d. 22 januar.

Fra lederne på Fræs holdet skal der nævnes, at har man endnu ikke nået at komme med på holdet så kan man købe sig til et forårs kontingent på 175 kr. Der trænes hver tirsdag aften fra 19.30 og en god times tid fremad, der laves alt lige fra opvarmning, lidt styrke, diverse lege, stafetter, alle mulige former for boldspil mm. og der er garanti for et rigtig godt grin . Der er i øjeblikket aktive på holdet fra 20-62 år.

Ligeledes på familieidræt som træner hver tirsdag fra 16.30-17.30 er der også plads til flere. I øjeblikket er der 16 familier tilmeldt. Det er idræt for børn fra 1-6 år sammen med deres mor og far (eller bedsteforældre). Der laves alt lige fra puslespil lege, stafetter, faldskærm, opvarmning, ballonlege, avislege, tonser i en masse herlige redskabsbaner og meget meget andet. Eneste betingelse er at man kommer omklædt og at alle er fysisk aktive. Forårskontigent er 225 kr. pr familie.

I januar måned har DGI lejet sig ind en søndag til fanebærerkursus, samt DGI rep hold holder weekend træning.

De sidste par måneder har vi i bestyrelsen brugt en del tid på at få styr på de vandproblemer der var i grøften mod Friskjævej, vi har nu fået lagt nye rør under indkørslerne, og det ser ud til at det har hjulpet på problematikken. Så har vi også haft en del mysterium omkring vand der drypper ned på dækket ovenover foyeren indenfor, vi forsøger os nu frem med at kigge inddækningen efter ved ovenlysvinduerne og evt. får lavet et nyt. Ligeledes har der også været vand der er trængt ind ved de store vinduer i hallen. Vi har lige fundet ud af, at det nok stammer fra hullerne fra gardinerne som er opsat- så dette arbejdes der også videre på.

Så har vi også fået opgjort regnskabet fra juleballet sidst i november, en dejlig økonomisk overraskelse i det, det gav lidt over 14.000 kr. til deling mellem aktivcenter og BUIF. Vi har fået meget gode tilkendegivelser på juleballet. Vi havde valgt kun at bruge den store del af hallen og det gjorde, at der blev en meget mere intens stemning, vi havde dj på - og der blev danset og sunget til den store guldmedalje. Vi havde lavet en lille tilbygning hvor der var mulighed for at slå søm i blokken. Vi har i tankerne til næste julebal at lukke en anelse før, evt. 1.30. Så der er ingen tvivl om at der skam er julebal igen i år- sæt x ved den sidste lørdag i november.

Aktivcenter holder møde igen d. 16 februar. Generalforsamling i Aktivcenter/BUIF er mandag d. 24 marts.

Lokalhistorisk forening afholder generalforsamling tirsdag d. 24. februar.. Pensionistforening afholder generalforsamling onsdag d. 11. februar.

Branderup Aktivcenter

 

 

Nyhedsbrev fra Branderup Aktivcenter november 2014.

 

Det er vist på sin plads, med lidt nyt fra os.

I skrivende stund er vi ved at få lagt nye 300mm rør under de 2 indkørsler til Aktivcenter fra Friskjærvej. Vi har igennem de sidste par år været meget obs. på problemer med, at vandet rendte over i vejgrøfterne når der kom store regnskyl eller smeltevand fra tøsne rørene var simpelthen for små. I vinters fandt vi en fadølskande der sad på tværs i det ene rør, som stoppede det hele, og vi afventede lidt, om det var gjort med det / men vi fandt så også ud af at rørene i tidernes morgen ( 10 år siden) da vi byggede centeret kun var lagt midlertidig at de var for små. Men alt imens alle havde travlt med at bygge centeret, huskede ingen lige på at rørene i grøften kun var midlertidige. Vi håber nu, at dette kan råde bod på vand-problemet. De gamle rør kunne tage ca 216m³ / time, de nye kan tage ca 630m³ pr time. Stor tak til de frivillige mænd der hjalp os med gravearbejde mm. Kommunen havde tilfældigvis lidt asfaltarbejde ude i vores område i ugen efter, så asfalt er lagt på plads også. Vi har også haft lidt små reparationer på taget over foyeren hvor der regnede ind.

Angående timefordelingsplanen i år, da har vi aldrig haft så mange ændringer og bøvl med dette som i år. Der har været mange udkast i omløb og den seneste plan er nu endelig. Mandag har skolen / børnehaven hallen hele dagen indtil 16.30. Fra 18.00 og frem er der RC biler. Tirsdag fra 16.30 - 17.30 er der familie-idræt. Igen fra 19.30 - 21.00 er der FRÆS. Onsdag er der seniorhold fra 10 - 11,Turbokids fra 17.30 - 19. Derefter badminton og folkedans. Torsdag er der klub fra 18.30 til 20.30 og motion og vedligeholdelse fra 19 - 20. Skolen er der de fleste formiddage. Næste år skal ønsker til timefordelingsplanen være Kirsten Willadsen i hænde inden 1. juli – således at vi undgår dette virvar der har været i år, således at informationer og annoncer kan komme ud i god tid til de aktive.

I øjeblikket udstiller Majbritt Dungart malerier i glasmontren samt i mødelokale ovenpå. Edith Fredsted (Toftlund) udstiller hjemmestrikkede ting til småfolk, og Jette Sørup har udstillet patchwork i montren.

I skrivende stund er centeret sammen med BUIF ved at planlægge julebal, vi håber virkelig at det bliver godt besøgt. Vi har i år sørget for, at man kan tage en dyst i at slå søm i ved baren Det er Lørdag d. 29 november. Billetter kan købes i centeret mandag d. 10 november fra 18 - 20.

Husk at støtteforeningen har arrangeret familiebanko Søndag d. 9. november i centeret kl. 14.00.

Torsdag d. 22. januar arrangerer aktivcenter og støtteforeningen koncert med Folkeklubben, billetter kan købes på nettet lid senere, og der kommer mere info. om dette, lidt senere. Folkeklubben har lige udgivet en ny cd, og efter sigende på vej op af "ranglisten". De er meget kendt for sangen "Fedterøv" i radioen.

På torsdag d. 13. november har lokalrådet indkaldt til borgermøde for alle interesserede hvor der bla. er nyt om byggegrundene på Fyrvænget, by og aktivitetsparken, udviklingsselskab og meget mere. Det foregår i Friskolens samlingssal kl. 19.00.

Angående hoppeborgdagene som foregik i september måned, har "damerne" bag arrangementet mod på at arrangere det igen i efteråret 2015 – men det bliver nok flyttet en anelse til sidst i oktober, og hvor halloween vil blive en del af temaet.

Næste bestyrelsesmøde i aktivcenter er her på mandag d. 10 november.

Branderup Aktivcenters bestyrelse.

 

 

Nyhedsbrev fra Branderup Aktivcenter juni 2014.


Bestyrelsen havde konstituerende møde i maj måned og posterne blev fordelt således: Formand Gitte Boyschau, Næstformand Pia Jørgensen, Kasserer: Kirsten Willadsen, øvrige medlemmer. Marianne Decker (BUIF), Agnethe Gad (pensionistforening), Jens Skovsgaard (friskole), Mona Wiborg (lokalråd), Mie Thomsen (lokalhistorisk forening).
Ellers har vi fået den første portion skrotpenge ind på kontoen, ca. 5.000 kr., J
Der er bestilt grus til foran centeret (Friskjærvej), samt der er bestilt en mand der kommer og sprøjter skiferpladerne mod parkeringspladsen som efterhånden er en del grønne af alger.
Vi havde igen brandtilsyn i centeret den anden dag, og den forløb uden de store anmærkninger.
Mandag d. 16. juni afholdte vi sammen med BUIF et åbent møde for alle interesserede i, hvad vi fik ud af materiale af foreningsanalysen. Vi fik en snak omkring hvilke aktiviteter vi vil forsøge ”sparke” i gang i efteråret/vinteren. Der er stor efterspørgsel efter et idrætshold for den middelaldrene gruppe, og vi var så heldige at 3 personer i første omgang meldte sig til at tage initiativ til dette. Fredag d. 19. september fra skoletid til 20.00 og lørdag fra 10-16 arrangerer vi hoppeborgdage i hallen, mere info. om det i august. I forbindelse med fællesspisningerne som kommer i løbet af vinteren, vil der være mere fokus på at lægge dem i forbindelse med mærkedage, eks. halloween hvor der så vil være aktiviteter for børn – der skal arrangeres aktiviteter til børnene i forbindelse med fællesspisning. Mange er interesserede i at der udbydes træning om formiddagen i centeret, da mange har skifteholdsarbejde. Udfordringer er her, at finde lederne, der har tid til det om formiddagen. Lige efter sommerferien og indtil efteråret, bliver mandag aften en cykel – løbe/gå aften (skiftevis) med start og slut ved A.C, og hvor man bagefter opfordres til at slutte af med en forfriskning. Der var også snak om at lave en aften for børn/unge der mødes til ”sjov fredag”, med forskellige former for idræt/social samvær. Der skal også være fokus på at kombinere flere hold af en gang når de træner, eks. når der er gymnastik for de mindste børn, var det nærliggende at udbyde idræt for forældrene imens de venter. Zumba er også nævnt som også mulig aktivitet der efterspørges. Men alt dette kræver at der en masse frivillig, der har lyst til at give et nap med. Har man lyst til at ”sponsorere” et par timer i frivilligshedsånden så vil vi meget gerne høre fra dig, da vi kan bruge hjælp til lidt af hvert (eks. hjælpe til med hoppeborgedage, stå for en aktivitet til fællespisning, hjælpe til med at lave ruter til gå/cykel/løbeaftnerne, hjælpe til på et hold, eller praktisk hjælp og meget andet). Vi kan også være behjælpelige med at finde inspirations kursuser, hvis man gerne vil have større kendskab til en aktivitets inden man ønsker at hjælpe.
Vi gør lige nu alt, for at få fat i så mange mailadresser, så vi kan få informationer og data ud til vores mange brugere af BUIF og Aktivcenter. Så ønsker du at få nyheder via mails fra os, så skriv en mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. , så bliver I tilføjet listen.
Ønskeliste til timefordelingsplanen i hallen er ved, at blive gjort klar til at blive sendt ud til de forskellige afdelinger, så vi kan få næste sæson på plads.
Næste bestyrelsesmøde i Aktivcenter er i september måned.
Med venlig hilsen Branderup Aktivcenter.
 

 

Branderup Aktivcenter 26 marts 2014.

 

I starten af marts måned kom der flere lykønskninger ind på vores facebook-profil, tillykke med jeres 108 års fødselsdag. Sidste vinter fik vi oprettet en profil der, vi sætter nye tiltag, kurser, billeder, begivenheder, videoer fra gymnastikopvisninger, ja alt stort og småt bliver mangfoldiggjort til de 206 venner huset har. Grunden til vi var noteret med en 108 års fødselsdag, er jo, at man skal have en vis alder for at have en profil, så satte Peter bare 100 foran.

Men for at vende tilbage til alderen, så gjorde det mig opmærksom på at vi jo nærmer os 10 års jubilæum med hastige skridt, 2 år endnu

Jeg skruer lige tiden 1 år tilbage, vi havde som sædvanligt generalforsamling i marts måned. Vi kom hen i maj måned inden vi konstituerede os. Vi sneg os ind i forbindelse med arbejdsaften med friskolen for lige at få formalierne på plads, formand undertegnede, næsteformand måtte vi finde en ny da Per Ernø sidste år udtrådte af bestyrelsen, så Pia Jørgensen blev overtalt til denne post. Kasserer Kirsten Willadsen, de øvrige medlemmer har været Karina Hubshman (BUIF), Agnethe Gad (pensionistforening), Mona Brink (lokalråd), Mie Thomsen (lokalhistorisk) og Jens Skovsgaard (friskolen).

Den største udgift vi har investeret i 2013 er udvidelse af køkkenet nedenunder, det kostede os lidt over 25.000 kr. + yderligere elarbejde. I eftersommeren begyndte vi at se på lidt tegninger til at få flere køkkenelementer. Efterhånden oplevede vi trange kår med skabs- og bord plads især til arrangementer og andre større begivenheder. Vi bestilte flere underskabe/bordplade ud mod sportspladsen, samt en række overskabe på muren mod foyeren. I den forbindelse måtte vi lige have flyttet lidt stikkontakter, og vi fik monteret flere af dem. Nu er der plads til vor stel og bestik, i hvert fald kan vi bedre overskue hvad de forskellige skabe indeholder, og efterhånden får vi udvidet vores sortiment både med salt og peber sæt, bordskåner og meget andet. Når man nu har mere plads så er man jo også tilbøjelig til at skaffe mere kram – ingen undtagelse her. Vi havde jo sidste år fået penge fra støttespil til service, så vi fik suppleret med kopper, underkopper, tallerkner, knive, gafler mm så vi har til 100 personer i det gængse stel-hvid.

Yderligere vedligeholdelse i årets løb er bla.; udskiftning af glas der er revnet, diverse låse på døre der er udskiftet. Vi har her i 2014 skiftet de gamle vinduer i det ene omklædningsrum mod Friskjærvej. Muren udvendig mod Friskjærvej blev fikset lidt til arbejdslørdag i sep., nu mangler den at blive pudset/malet.

Så havde vi sidste eftersommer en del udfordringer med grøfte afløbene langs Friskjærvej. Når det rigtig regner - gav det store mængder regn. Det blev sågar filmet og lagt på facebook, da vandet var ved at trænge ind en eftermiddag. Efter hidsige diskussioner med kommunen/teknisk udvalg og andre instanser som fralagde sig al ansvar, fik vi allernådigst skyllet rørerne under indkørslerne. Ud dukkede der en fadølskande der sad på tværs. Vi fandt også ud af, at de rør der var lagt her, er fra byggefasen/da vi startede udgravningen til centeret, og de rør der blev smidt i grøften, var kun nogle midlertidige da de ikke havde den rette størrelse. Denne vigtige detalje blev glemt i vores iver efter at bygge centeret, og ingen skænkede dette en tanke, før der begyndte at være stormflod ned af Friskjærvej. Rørene som er 20 cm i diameter, kan simpelthen ikke tage vandet som så løber ovenover indkørslerne, og videre ind til hallen.

Ang. It rummet og det tekniske udstyr, Søren Leerskov gjorde et ihærdigt forsøg sidste sommer/efterår ved at kontakte omkring 40 landmænd for at reklamere for dansk for udlændinge undervisning. Men der var ikke grobund for at starte dette op, desværre. Bestyrelsen ser sig heller ikke i stand til at gøre mere ved det selv, idet der er mange andre opgaver der hele tiden skal løses i den daglige drift.

Medio sep. Havde vi rengøringslørdag sammen med friskolen. Vi er rigtig glade for dem der kan afse tid til, at vaske og polere vores vinduer. En ting er altid sikkert ved det job, det er, at man kan se hvor vidt man når. Alle hænder er der brug for, og det er rigtig hyggeligt at bruge et par timer i fælles fodslag, så kom gerne til den næste arbejdsdag som er her i maj måned.

Realiteterne om at der er færre aktiviteter/ aktive i BUIF har for alvor trukket sine spor i sandet – og det er i den grad ganske alvorligt. Timerne BUIF har lejet sig ind i hallen 2013/2014 har flere steder ikke været brugt. Et eksempel; hele centeret stod gabende tomt hver mandag, et faktum der for 6-8 år siden var noget vi ikke kendte til. Dengang havde vi ikke ledige aftener nok, og havde noget svært ved at tilgodese alle ønsker. Kendsgerningerne er: at mange drejer udenbys, til større foreninger og steder hvor man kan samle større hold og trænere som virkelig brænder for idrætten. . Steder hvor man søger større udfordringer og oplevelser sammen med andre. Så derfor tog vi kontakt til BUIF i efteråret, om vi i samarbejde kunne tage kontakt til DGi om noget foreninsgshjælp. Centeret kunne vælge at sige, jamen det er ikke vores problem, men det er det jo, for ellers er vi jo nødsaget til at finde andre udlejningsmuligheder, og som nødvendigvis ikke tilgodeså det lokale foreningsliv. Men det er så sandelig også et stort problem for idrætsforeningen, for deres virke er at udbyde idrætsaktiviteter i alle aldersgrupper og i den grad for børn. Strategien om at lukke udvalg og aktiviteter holder ikke i længden. Man er nød til at finde ud af, hvad er det man gerne vil gå til, er det trænerne, kammeratskabet eller idrætsformen der lokker mest. For i bund og grund handler det om at følge med tiden med trenden.

Nå... det mundende ud i en del møder med nogle foreningskonsulenter fra DGI hvor vi i samarbejde har fået iværksat en foreningsanalyse som er i gang her i marts måned og indtil 11 april. Man skal svare på en hulens masse spørgsmål, nogle er mere logiske og kryptiske end andre, men det er en standard analyse man kan købe sig til hvor man kan fremhæve forskellige ting. Vi håber at rigtig mange børn, voksne og ældre vil tage sig tid i 10 minutter til at taste sig igennem det. Linket er på vores hjemmeside, branderup dk og facebook. Efterfølgende skal vi så til at se på resultatet og derudfra skal vi til at agere i hvad retning folk ønsker; skal der udbydes forskellige former for idræt i formiddagstimerne, kunne klublokalet måske rokeres rundt med et andet lokale og bruges til eks. Fittnes rum (der er kanon udsigt, stort rum og aflåst).

Men så skal alle i arbejdstøjet, måske skal der omrokeres i centeret, måske skal der uddannes instruktører og ledere i nye ting og måske skal alle til at være mere aktive sammen her i Branderup enten fysik eller bare socialt.

Så vi opfordrer jer, I kan nå det endnu. Hjem til tastaturet og se at besvare skemaet, oven i købet har i chancen for at vinde 2 billetter til årets julebal eller årskontingent til en idrætsgren.

I forbindelse med fællesspisning i januar havde vi Leif Hilmer + en anden ude fra DGI der introducerede skumtennis og bowls, og ja det vakte stor interesse. Pensionistafdelingen har investeret i en del sæt til skumtennis der er kommet, BUIF har ansøgning inde ved folkeoplysningsudvalg og tilskud til Bowls, så nu er det bare med at få det sat i system, og finde nogle frivillige der kunne tænke sig at stå for det, at være ansvarlig og "træner".

Dog er der sket en ny ting i foreningsregi og som har vist sig at være en succes. Efter at nogle stykker havde været udenbys og "lure" hvad de havde gang i af aktiviteter, begyndte Jet og Jes B. m.fl at arrangere bil kørsel i hallen- RC biler. De har så nuppet tiden mandag aften hvor der ikke var noget i hallen. Genialt påfund og ide, og lige netop her bevises der, at finder man anderledes alternativer skal de da prøves af – måske kommer der nogen - måske gør der ikke, men i det her tilfælde da er det nærmest et tilløbsstykke så man skal ikke have den negative holdning inden og sige "hvem vil da komme til det, før andet er bevist".

Udlejning generelt udover BUIF der lejer sig ind. DGI havde i start af nov. 13 teendancekursus med 28 deltager. Her høster vi en del indtægter ved forplejning som vi selv laver. Ældreplejesektoren i Tønder kommune afholdte i nov. og igen i jan i år forflytningskursus for deres ansatte i halen. To dagsarrangementer som vi får fordi skolen og børnehaven var fleksible med deres tider de to onsdage. Friskolen afholdte arrangement i oktober, irsk aften. DGI juniorhold og minimix har afholdt enkelte træninger ved os når de manglede plads andetsteds. Her i januar afholdte DGI fanebærerkursus og kursus i ældreidræt gymnastik. Jagtkaffe privat. Kommunen afholdte i september måned landsbypedelkonference. Patchwork var i Aktivcenteret sidste forår, men rykkede i efteråret hjem privat pga. udvidelse. Her i februar måned afholdte digitaliseringsstyrelsen info-møde om den digital post verden. Så der er en del udlejninger udefra, og de er meget med til at det hele løber rundt.

I efteråret 2014 har DGI lagt billet ind på Femin Fittnes kursus, Teendancekursus, fanebærerkursus. Næste lørdag har DGI fodbold lejet sig ind hele lørdag til kursus i futsal/fodbold

Alle de arrangementer som DGI afholder ved os, er jo også forbundet med meget arbejde. De skal som regel have en eller anden form for forplejning, og det kommer bestemt ikke af sig selv. Vi høster enorme store roser både ved DGI og kursisterne over forplejningen Jeg vil ikke her fremhæve nogen mere end andre, for jeg tror bestemt at de personer der her giver en hånd med, enten ved at bage, stege frikadeller, laver tærter, dækker bord, vasker op, handler eller sørger for at teknikken virker osv – ved hvem de er. Det er svært at fremhæve nogen uden at glemme andre, men jer som frivilligt her har stået for skud gang på gang, i skal have en rigtig stor tak for os.

Skrot, det er nok en post der er lidt nedafgående, vi nåede ikke det beløb vi havde budgetterede med, men vi stadigvæk glad for hver en krone på denne konto.

Så satte jeg mig til tasterne en ledig stund i december måned, brevet var adresseret til Tuborgfonden, vi ønskede os penge til borde. Der kom såmænd brev retur et par måneder efter at de havde den store fornøjelse at bevillige os 10.000 kr. til indkøb af 20 stk. letvægtsborde. Med lidt rabatter og diverse, fik vi også kringlet en vogn med dertil. Det er utrolig dejligt ,at det nu kan lette det tunge arbejde der har været med at omdanne banderne til borde. Vi kan med de nye borde samt de gamle vi havde af dem i forvejen, få sat 200 personer til bords.

Kommunen har også trasket lidt rundt mht. til deres hal harmonisering, der har været flere modeller i spil henover 2013 (så bliver grundtilskuddet ændret, dernæst omklædningsgodtgørelse osv.), og efterhånden som der kom nye retningslinjer/forslag, måtte vi konstatere at fordelene som var gode for os i starten, er skrumpet lidt ind henover året. Det gode ved det er at, at vi har fået bidrag til renter og afdrag af vores kreditforeningslån med kraft fra og med 2013. Disse lån har de givet bidrag til for andre i årevis, de havde bare ikke lige gjort os opmærksom på det før sidste forår.

Julebal afholdte vi i sammen med BUIF. Vi var omkring 185 personer, men vi må konstatere at omkostningerne sluger meget af de penge der kommer ind her. Man kan næsten ikke finde musik til de penge vi har at gøre med. Vi satte os ned, blev hurtige enige om at det ville være en stor skam hvis det gik i sig selv, folk hygger sig jo, og det være meget svært at puste liv i dette. Så sæt x i kalenderen ved den sidste lørdag i november, musik er DJ Steffen fra Agerskov/ og vi mener bestemt at han spiller om end bedre og mere end sidste år.

Fremtidsplaner og aktiviteter: Vi pusler med tanken om at opsætte hoppeborge i hallen en fredag og lørdag i september, hvor man mod betaling kan boltre sig. Vi har følerne ude ved friskolen og de evt. vil stå for noget salg af mad/og derved tjene en skilling på dette.

Der har været en del efterspørgsler på børnefødselsdage i hallen. Det er hovedsagelig børn/forældre på friskolen der kommer udenbys fra, der har efterspurgt at leje hallen til børnefødselsdage, også fordi der er store transportproblemer og klasserne er af store størrelser. Før har vi kun gjort det, som en del af fødselsdagen, nu vil vi gerne introducere at man kan leje hallen og foyer mod betaling til at afholde hele fødselsdagen.

Som i måske kan fornemme, ligger vi ikke helt på den lade side i Aktivcenter, godt nok har vi kun 4-5 møder i løbet af året, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at der er nogen der gør et kæmpe stykke frivilligt arbejde/der arbejdes i kulissen, for at holde det her nogenlunde kørende.

Nok mange tænker ikke over, hvad vi i grunden bruger af tid på frivilligt arbejde, til tider kan man føle det er et deltidsjob, da man har gang i mange ting samtidig. Heldigvis er der mange om at være med, og det skal vi også, for ellers kører man træt i det. Så jo flere der løfter byrderne i flok – jo længere når vi alle.

Jeg håber at udfordringen med at få aktiviteter og ny tiltag i gang med BUIF – giver liv i maskineriet.

På Branderup Aktivcenters vegne Gitte Boyschau.

 

 

 

 

Branderup Aktivcenter – Bestyrelsens beretning marts 2013.

 

Det føltes jo som om, at det var i sidste måned vi var samlet til generalforsamling i centeret, men årstallet siger noget andet.

Aktivcenter kører nu på 6 år – en virksomhed/forretning med en sund økonomi og aktiviteter. Dermed ikke sagt, at vi vælter i penge og kan tillade at gøre lige hvad vi vil. Men med lidt økonomisk sans og snilde for meget frivilligt arbejde – ja så kører alt jo rundt.

Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede vi os; og ikke fordi der var de store ændringer i konstellationen, undertegnede formand, næstformand Per Ernø, kasserer Kirsten Willadsen, pr-ansvarlig Mie Thomsen (lokalhistorisk arkiv), menige medlemmer fra diverse bestyrelser Jens Skovsgård (friskolen) Agnethe Gad (pensionistafdelingen), Mona Wiborg (borgerforening), Brian Jepsen (BUIF).

Og der er heller ingen ændringer ift. møder i centerets bestyrelse, vi har holdt bestyrelsesmøder i juni, september, november og her i februar i år, resten foregår pr. mail.

Af ting vi har indkøbt det sidste år; har vi investeret i 10 stk. plastikborde som gør det nemmere eks. til fællesspisning så man ikke behøves at slæbe rundt på de tunge bander til dette. Dertil er der også lavet en palle med hjul til bordene, til transport af dem i centeret.

Der er også indkøbt 4 nye borde til IT rummet. I starten af sidste år havde vi lånt BUIF´s borde fra deres lokale for, at se hvordan det virkede, når der var kursuser. Til tider skal møblementet passe til undervisningsbrug. Vi kunne hurtigt konstatere, at det var en nødvendighed selv, at investere i dette, også fordi BUIF manglede deres borde.

Investeringsmærssigt har vi ofret en del penge (ca. 8.000 kr.) på at adskille gulvvarmen i IT-lokalet og foyeren. Meget ofte var der drøn varmt i IT lokalet, og der var ulideligt i lokalet når solen skinnede. Dette skulle gerne udspejle sig i en lidt mindre varmeregning fremover.

Vi har fået automatisk dørlukker mellem foyeren og hallen således, at det kolde luft fra hallen ikke trækker ud i foyeren og omvendt.

Så er der altid en masse småreparationer på centeret. Det kan være skiferplader der er revnet, et dørhåndtag der dingler, en opvaskemaskine som er uundværlig - men som også går i stykker indimellem, et batteri til gulvvaskemaskinen som også skal skiftes.

Den største investering vi lavede i 2012 var udskiftning af tag over det gamle klubhus – det regnede simpelthen hen rigtig mange steder (både foroven og nedenunder). Vi havde ellers i sidste vinter fået lavet mindre reparationer på taget men set i bagklogskabens klare lys, skulle vi allerede dengang have fået taget skiftet. I sådan en situation er det lykken, at der hen over årene er afsat penge til uforudset vedligeholdelse. Det kostede ca. 35.000 kr.

I sommerferien sidste år fik vi lakeret trappen mellem foyeren og dækket.

Skrot. Ja det går sin stille og rolige gang, og inden året 2012 var gået langede vi ca. 28.000 kr. :)

Sidste år var vi igen så heldige, at blive tilgode set da støttespillet uddelte deres pengeregn, vi fik et beløb så vi endnu en gang kunne købe en glasmontre magen til den anden. Vi forsøger ca. hver 3-4 måned at finde udstillere der vil vise deres kreativiteter. Tak til støttespillet for tilskuddet til denne.

Sidste sommer fik vi også udbedret trappen fra hjørnet i centeret/skolegården op mod sportspladsen. Fra starten var den lavet lidt for simpel og var begyndt at skride, trinnene løsrev sig. Tusind tak til Tage, Mickael og Ole for jeres indsats her.

MHT til IT rummet. Via de midler IT udvalget søgte Tønder kommunens landdistrktsudvalg og fik bevilliget, kunne vi i efteråret indkøbe 6 bærbare computere. Via hjælp fra både Peter Thuesen og Hugo Østergaard er de nu kommet op og kører ganske glimrende, der er installeret word-programmer på dem, og der er opsat et skab til opbevaring af dette.

Hen over vinteren har pensionistafdelingen haft gang i EDB aftner, hvor man kunne komme og få lige dén hjælp man havde brug for. Det gik helt over gevind for dem hen over vinteren. Nogle mandage havde de sågar lejet to mødelokaler for at huse de mange "af den ældre" generation, og IT hjælpere susede frem og tilbage imellem lokalerne. Jamen det er jo luksus problemer:)

Der har også været oprettet 2 hold dansk for udlændinge for begyndere; et formiddagshold og et aftenhold. Et forsætter hold har fra jan. og her til sidst i februar haft 9 deltagere og i alt 16 lektioner. Underviser er Jens Wichmann. Hvis der er nye deltagere oprettes nyt hold igen til efteråret 2013.

Der har også været gang i et billedbehandlingskursus samt EDB for begyndere og lidt øvede via FOF, men vi må konstatere at vi ikke tjener på dette, tværtimod kan vi sætte penge til ved for få tilmeldinger.

20 september havde vi arbejdsaften sammen med friskolen. Friskolen havde valgt at starte en lille anelse før os, vi gik først i gang 17.30. Vi fik pudset vinduer, rengjort diverse skabe, der blev malet et omklædningsrum og mange andre små ting. Tusind tak til jer der trofast møder op år efter år. Det er en ren fornøjelse bagefter at gå i centeret når alt skinner og dufter af Ajax.

I efteråret var vi også så heldige at have en person i virksomhedspraktik i 4 uger; det gjorde jo så at vi kunne få malet samtlige omklædningsrum, samt fik rengjort de mærkværdigste steder, ekstra håndlanger da taget på klubhuset blev udskiftet og meget andet.

Bandereklame i hallen. I forbindelse med betaling af bandereklame sker der jo årligt lidt justeringer. Det sidste nyt i denne historie er at i en saglig rus til julefrokost fik vi SB Hydralik med, seneste nye er TA Elteknik i Løgumkloster..

Vi hører gerne fra jer hvis I har kontakt eller mulige emner til bandereklame.

Traditionen tro afholdte vi sammen med borgerforeningen og BUIF julefrokost, men det var enormt sløvt med opbakningen fra Branderup af. Det var vores held at Bevtoft valgte at aflyse deres julefrokost, og der kom ca. 60-70 mennesker derfra – ellers havde vi nok været blevet nød til at aflyse det. Men vi håber og tror, at det bare var tilfældighederne der gjorde at rigtig mange lokale svigtede os til juleballet. Dem der var med havde en rigtig god aften, som en sagde til mig – så havde det været den skægteste julefrokost de havde været med til, i vores historie. Vi har bestilt nyt musik til dette års julefrokost som er sidste lørdag i nov. Vi vil nok forsøge at se om vi kan sælge flere billetter, ved at få nogle på hver gade/vej til at kontakte de forskellige folk på deres gade – tit og ofte skal nogle have et lille skub/eller de mangler nogle at sidde ved.

Udlejninger generelt. Vi må se i øjnene at vi må nedjustere BUIF timer i hallen, efterhånden er der færre og færre aktiviteter hvilket jo resulterer i, at hallen bliver brugt mindre fra deres side. Det vedrører jo ikke kun idrætsforeningen men så sandelig også os og for den sags skyld også jer, da vi må finde andre alternativer at få hallen lejet ud for at økonomien holder. Vi er nød til at tænke ud over skrivebordskanten, og man skal turde igangsætte aktiviteter som vi tilvælger og ikke fravælger.!!! Vi skal alle se os omkring, og se hvad der rør´sig i hverdagen – og måske til at tænke lidt anderledes end ren gymnastik, fodbold eller???

DGI har igennem det sidste år booket til en del kursuser, både i IT rummet, men også i hallen. Dog kan det ske, at disse bliver aflyst pga for få deltagere, men det er rigtig dejligt at have besøg af dem i huset. Kursisterne der kommer, er altid enorm positive, de er oplagt til at få en masse ideer og viden – samtidig får vi en masse positiv tilkendegivelser af centeret. I 2013 har de booket lokaler til kursuser i coachingkursus, polixing kursus, fanebærerkursus , inspirationskursus mm. Så hold øje med Aktivcenters hjemmeside, for vi prøver så vidt muligt at reklamere for disse kursuser/DGI, da det ikke kan være nemmere for lokale at komme af sted. Og mange af disse kursuser er nye tiltag og aktiviteter.

Men når der nu er disse kursuser via DGI, er det jo også forbundet med, at der skal sørges for forplejning. Vi finder ud af det hen af vejen, og har vi alle rigtig travlt, ja så køber vi os fra det. Men vi er jo altid nød til at sikre, at der er nogen der stiller an og at det ser præsentabelt ud. Tak til alle jer der giver en ekstra indsats med dette. Især DGI kursuser med forplejning giver en god skilling til kassen – men ikke at fortvivle, man bruger også meget tid på dette. Men det er vældig hyggeligt at gå og traktere imellem foreningsmennesker der virkelig brænder for idrætten, og som selv bruger fritiden på det.

Timeprisen for hallen er også blevet justeret op pr. 1 januar til 200 kr., for at de ligger identiske med den takst som kommunen giver tilskud til. Det vedrører mere de udlejninger vi har til private formål.

I efteråret har centeret også skiftet forsikringsselskab til sønderjydsk forsikring fra alm brand. Selvrisikobeløbene ved det gamle forsikringsselskab var næsten blevet fordoblet – og det giver jo anledning til at tage andet tilbud ind. Og det kan godt betale sig, at give sig den tid at gennemgå et andet tilbud – for os var der penge at spare.

Centeret er også kommet på facebook, men ene og alene kun for at proklamere med billeder og aktiviteter i centeret.

Peter Thuesen tak fordi du er så flink at ville opdatere centeret hjemmeside med billeder, opslag og andet.

Så var vi i bestyrelsen og rigtig glade for at den påskønnelse årets Branderupper Karen Ingrid og Niels Jørgen Petersen fik sidste år til byfesten. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at centeret nyder rigtig meget gavn af de to´s frivillige engagement – tillykke herfra.

I februar måned afholdte vi bestyrelsesmøde, og traditionen tro skulle vi planlægge generalforsamlingen. Mange af tingene går lidt af sig sig. Det plejer at være BUIF der indkøber øl/vand, Lone plejer at bage boller, Per plejer at sørge for osten, og andre handler lidt ind.

Da vi kom til punktet valg af 1 medlem til bestyrelsen- var plejer "væk".

Per Ernø har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Per har været med i ca 9 år, længe før centeret blev en realitet. Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor TAK for din store frivillige engagement i vores bestyrelse. Det har været en sand fornøjelse at have dig med.

Det var lidt om årets gang i Branderup Aktivcenter. Mange mennesker er en del af denne butik og der skal lyde en stor tak til alle der giver en hånd med når der er noget der trænger til at blive lavet, stort som småt.

Vi er rigtig mange der yder et sort stykke arbejde, stor tak til min bestyrelse for jeres indsats.

Og HUSK vi løfter bedst i samlet flok, tingene lykkes meget bedre.

På bestyrelsens vegne Gitte Boyschau

 

 

 

 

 

Beretning fra Branderup Aktivcenter November 2012.

 

Selv om dette er den sidste historie vi skriver i Aktivbladet, så kan man altid finde sidste nyt på centerets hjemmeside eller være med på facebook siden Branderup Aktivcenter.

Sæsonen i hallen er godt i gang. BUIF har i år færre aktiviteter (ingen børnebadminton, mor/barn hold, og næsten ingen fodbold), så der er ledige timer i løbet af ugen. Arrild har tre hold fodbold i gang torsdag eftermiddag. De forskellige mødelokaler er rigtig godt udlejet. Hver tirsdag formiddag og torsdag aften 8 gange i løbet af efteråret,har Jens Wichman undervist ca. 15 personer i dansk for udlændinge. Der følger en fortsættelse af holdet, som vi så kalder dansk for udlændinge 2. De starter op torsdag d. 10 jan 2013, og alt information og henvendelse omkring dette er via Søren Leerskov, Rurup. I øjeblikket er der et billedbehandlingskursus i gang via FOF 4 onsdage i nov. Ellers så spiller pensionisterne kort hver tirsdag, der er læsekreds, flere gange i måneden har Jette og Bente patchwork kursus, venstre møde, DGI har afholdt 2 kursusaftner i regnskabsprogram med ca. 20-25 deltager hver gang, og der er udlejninger til møder privat. Det var bare nogle af tingene der er sket i centeret i løbet af efteråret. Så det kræver til tider lidt planlægning for at få det hele til at gå op rent logistisk, men det er jo luksus problemer.

I sep. afholdte vi rengøringsaften sammen med friskolen. Og hvilken fornøjelse at se hvordan der dufter og skinner overalt i centeret efter sådan en aften. TAK :)

Vi måtte jo så konstatere at taget på det gamle klubhus ikke kunne klare skærene mere, det regnede ned indvendig. Så vi har fået skiftet det meste af taget, og vi regner så bestemt med, at nu er vi rigtig godt kørende de næste mange årtier. Vi har også fået adskilt gulvvarmen mellem foyer/IT mødelokale, for bedre at kunne styre den høje varme der til tider var, i IT lokalet. I nær fremtid bliver der sat dør-pumpe på indtil hallen, således at man forhindre at varmen siver ind i hallen, når der glemmes at lukke døren i.

Bestyrelsen har lige afholdt møde, her kiggede vi bla. på næste års driftsregnskab. Status for skrot for 2012 er, at der er indkommet jern for 27.000 kr. meget meget flot. Centeret har også skiftet forsikring selskab, og her har vi også sparet en pæn portion penge ved dette. Timeprisen for udlejning af hallen stiger pr. 1 januar 2013 til 200 kr. i timen, således den følger den kommunale takst.

Der er generalforsamling sammen med BUIF d. 18 marts kl. 19.00 i centeret.

I skrivende stund sælges der billetter til julefrokost, og det går meget pænt. Men.... det ville da være synd at sige, at det er folk fra Branderup og omegn der støtter op omkring dette. Vi kan kun være glade for, at Bevtoft valgte at aflyse deres julefrokost samme aften pga for få tilmeldinger. Det har givet os en del tilmeldinger derfra. Julebal udvalget vurderer efter ballet om der fortsat skal arrangeres julebal i Branderup.

Så der er altid liv i centeret, der er ingen der lægger på den lade side:)

På bestyrelsens vege Gitte Boyschau

 

 

Beretning Branderup Aktivcenter. Juli 2012

 

Aktivcenter har igen i år været så heldig at få tilskud fra den lokale støttespils forening til indkøb af endnu en glasmontre. Den er nu blevet indkøbt og samlet, således at der nu er 2 store glasmontre til at udstilling af forskellige kreativiteter. De bliver flittig brugt og ikke mindst beundret.

 

Selv om udlejning er næsten stillestående her i juli måned, sker der dog stadigvæk aktiviteter bag facaden.

I samarbejde med FOF bliver der udbudt ikke mindre end 4 kursuser i IT rummet i Aktivcenter, 2 hold for dansk for udlændinge, 1 hold for IT begynder samt 1 hold med billedbehandling. Alle hold forventes at skulle i gang fra september/oktober.

DGI har lagt billet ind på 2 lørdags kursuser i september måned, så der er ved at være meget gang i udlejningerne. Ellers er vi i gang med at planlægge næste vinters udlejningssæson.

Indtil videre har vi i år også været så heldige at der er indkommet ca. 16.000 kr. i skrot, hvilket vi jo syntes er utrolig flot.

 

Der er blevet ofret penge samt en del frivillige kræfter på at omlægge trappe mod sportspladsen, således at den ikke skrider sammen mere.

Ellers benytter vi sommerferien til at få gjort nogle småreparationer, lakeret trappe mm.

 

 

På Branderup Aktivcenters bestyrelses vegne Gitte Boyschau

 

 

Beretning Branderup Aktivcenter marts 2012.

 

For første gang, har det været en overvindelse at skulle tage sig sammen til at skrive Aktivcenters årsberetning.

 

Har gået som katten om den varme grød.....skulet på den røde mappe, der var nok ingen vej uden om – det var bare med at tage hul på det.

 

Jeg vil lægge ud med at sige, at det at drive centeret i dag ikke er noget man gør i løbet af året, at man samler papirsbunken/arbejdsopgaverne sammen, og ordner det hele et par gange om året – når man lige syntes det passer en. Det er heller ikke noget man bare gør i løbet af måneden eller i løbet af  ugen. Kort og godt..... det er noget man gør hver evig eneste dag. Der er mange mails,sms´er, telefoner, breve mm der skal refereres på hver evig eneste dag – og lader man dem ligge til engang, så er nogle af udlejningerne væk igen.

 

Efterhånden er vi ved, at få banket en god  og solid butik op, og vil man have kunder og for den sags skyld tilfredse kunder, så er man nød til at handle udfra, når andre har brug for det. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at der er blevet knoklet det sidste års tid, bag kulisserne i centeret.

 

I april 2011holdt vi konstituerende møde, hvor vi fik fordelt de fine poster imellem os. Hvis jeg skal begynde bagfra blev de menige medlemmer; Brian Jepsen (BUIF), Jens Skovsgaard (Friskolen), Agnethe Gad (pensionistafdeling), Pia Jørgensen (Borgerforening), Pr. kasketten fik  Mie Thomsen (lokalhistorisk), Kasserer Kirsten Willadsen. Næstformand Per Ernø , og formand undertegnede. Efter den korte konstituering trak vi i arbejdstøjet og der blev pudset vinduer, ordnet have og gjort rent hist og her

 

Juni 2011. Det første rigtige bestyrelsesmøde. Hver gang har vi en del faste punkter der bliver gennemgået, herunder kasserens punkt (som indeholder driftsregnskab, skrot, fremtidige investeringer mm) Hver gang har vi også en kort runde fra de forskellige foreninger der er repræsenteret i Aktivcenters bestyrelsse,. Det er utrolig vigtig, at vi ved hvad vi hver især går og roder rundt med i de forskellige bestyrelser. Og ellers omhandler møderne årets gang i centeret.

 

Vi havde fået bevilliget 3.000 kr. fra Branderup Støtteklub, som var øremærket  en glasmontre . Den blev installeret nede i foyeren og igennem hele vinteren har der været skiftende udstillinger af lokale kreative mennesker. Og den bliver flittig studeret og beundret af alle brugere af huset, samtidig med, at centeret bliver mere livligt. Så vi ønsker os såmænd en til, hvis der engang er lidt penge tilovers.

 

Som følge af, at der var penge tilovers i lokalrådet, blev det lige pludselig en realitet, at der kunne indrettes et multi-medierum i blå stue med fjernundervisningsudstyr, smartboard og meget mere. Men alt dette har jo været en historie for sig selv, og godt man ikke dengang vidste på forhånd hvor mange møder dette også bragte med sig. Ikke alene investerede vi en hulens masse penge i rummet, der skulle lydisoleres, opsættes alarm, oprettes nye væg, males – stort set blev hele blå stue endevendt for at have omgivelserne parat til udstyret .

 

Angående det trådløse netværk i huset, er det også blevet opjusteret her i februar, hvilket jo så også betyder en øget udgift til bredbånd generelt. Der er kommet kode på netforbindelsen som er meget simpel, men alligevel er den der.

 

I forbindelse med at der i en kort periode blev ansat en projektleder til IT rummet, kunne Aktivcenter jo drage fordel af, at vi så fik banket en hjemmeside op at stå for Branderup Aktivcenter. Ikke en erstatning for Branderup DK, men et supplement dertil. En hjemmeside hvor vi kunne tillade os, at gå i mindre detaljer og indsætte billeder af de små begivenheder der sker hen over året/tiden i centeret. Vi har fået alle vores udlejninger ind i en google kalender hvor man kan følge de forskellige rum, hvornår de er udlejet. Håber i tager jer tid til, at bruge den, for den er efterhånden et rigtig godt arbejdsredskab. Tak til Peter Thuesen fordi du giver dig tid til  at opdatere siden, når jeg sender noget til dig.

 

I og med at blå stue nu mere var forbeholdt udlejninger med IT mæssigt formål, så kunne vi jo se at vi var nødt til at kigge på belysningen i mødelokalet på loftet. Lamperne her var bl.a. fra det gamle klubhus. Så vi har i 2011 brugt penge på nye lamper i dette mødelokale, lamper som kan justeres op og ned i lys styrke alt efter behov.

 

Så brugte vi også penge på bord bænke sæt til  udendørs under udhænget mod sportspladsen, 2 voksen sæt samt 1 børnesæt, som kostede omkring 4400 kr.. De kom godt nok først i sensommeren, så vi håber at vi i år kan gøre mere brug af dem.

 

Så er det fremover også slut med at skulle vaske Aktivcenters klude og håndklæder rundt i de små hjem. Vi fik i efteråret indkøbt en vaskemaskine, der nu endelig er kampklar i teknikrummet. Så har man brugt alle viskestykkerne til  et arrangement, har man muligheden for selv, at sætte vasken over. Men der skulle flere foranstaltninger til at få den klargjort i teknikrummet, en ting vi nok også skulle have haft i tankerne da vi byggede centeret. Men af erfaring bliver man klog:)

 

På sidste års generalforsamling, var der ønske om vi kunne se lidt på afskærmning af solen i hallen mod Friskjærvej. Vi fik indhentet tilbud fra Jensens farve hvilket var en pæn pris. Vi tog kontakt til et nyt sted, men det mere end fordoblede prisen. Så vi endte med Jensens farver og fik råd til at købe lameller til de nederste sektioner i de to store vinduer i hallen, pris 9.000 kr.. Så vi håber at det har afhjulpet en stor del af sol generne, og samtidig kan man mørkelægge hallen lidt bedre.

 

Igennem 2011 har vi også haft lidt øje med vores kloaksystem rundt om centeret, der har været adskillige gange meget tæt på, at vandet var ved at finde vej ind i hallen pga nedskylninger fra Friskjærvej. Kommunen har været så flink at smide en klat asfalt udenfor vores nedkørslen, og vi er meget opmærksom på problematikken.

 

I løbet af sommeren hidkaldte kultur og fritid, Tønder Kommune os også. Alle haller mm. skulle harmoniseres, så der var ens tilskud til de forskellige størrelser haller. Per Ernø, Kirsten og jeg satte kursen mod Skærbæk hvor centeret havde fået tildelt ½ times høring med kultur og fritidsudvalget. Forinden havde vi fået en oversigt over, hvad det rent økonomisk ville betyde for os. Fra at have fået 160 kr. i tilskud pr. foreningstime, var deres udkast at Branderup Aktivcenter som alle andre multihaller skulle have 200 kr. i timen. Så med simpel hovedregning siger det sig selv, at vi havde ikke på forhånd lavet de store redegørelser for at vi kunne tilkomme mere. Vi var nok nogen af de få institutioner der fik en sludder for en sladder med udvalget, og kunne forlade mødet før tiden. Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober at de nye halharmoniserings regler træder i kraft her fra 2012, men frem til 2015 er der en udfasningsmodel, nok mest fordi de institutioner der fremover mister penge på denne her konto, har en periode hvor de kan finde andre alternativer.

 

Men i kr og ører betyder dette for Aktivcenter at vi får 35 kr. mere i timen fra kommunen for de ca. 700 timer BUIF lejer samt et grundtilskud på 25.000 kr. Disse tal er først fra 2015.

 

Arbejdslørdag holdt vi midt i september sammen med friskolen. Der blev lavet mange små reparationer, sat persienner op i mødelokalet på loftet, gjort rent i diverse skabe mm, pudset vinduer og meget mere. Tak til alle jer der trofast møder op år efter år, og har et par hyggelige timer sammen.

 

På selve arbejdsdagen havde vi et DGI arrangement i hallen, de skulle serviceres med kaffe og kage. Så imens der blev syslet lidt med klude, blev der også pisket flødeskum og brygget kaffe.

 

Vi blev i eftersommeren kontaktet af Tønder Kommune om vi ville give tilbud på afvikling af foreningskonference i centeret lørdag d. 19 nov. Den kom vi til at hænge på, så der blev igen bagt, kogt og sydet i de små hjem i og omkring Branderup. Vi skulle traktere de tilmeldte folk denne dag. Et kæmpe frivilligt arbejde blev udført, en masse søde og rare mennesker hjalp os i dagene op til og ikke mindst på dagen. Og det var det hele værd...:) Vi fik enorm stor bifald og anerkendelse af faciliteterne samt forplejningen.  Men der er jo også en økonomisk gevinst ved det, vi tjente godt 11.000 kr. på dette arrangement. Men tag ikke fejl, man skal ikke begynde at regne den frivillige timepris ud. En gevinst oveni det hele, er jo at det er dejligt at nogle af aktiviteterne trækkes hertil, så folk fra Branderup for en gang skyld ikke skal køre så langt.

 

I takt med at der er kommet /og kommer flere udlejninger af centeret har vi på sidste bestyrelsesmøde her i februar kigget på rengøringstimerne. Vi har opgraderet denne konto med 70 timer årligt fra 1 marts 2012. I disse timer lægger der også 1 times havearbejde fra 1 april til 1 oktober. Bestyrelsen blev i vinters meget hurtigt enige om,  at det letteste ville være at betale sig fra havearbejdet. De frivillige ildsjæle bliver slidt nok i forvejen, og det lagde os meget på sinde, at vi med god samvittighed kan se, at arealerne omkring centeret er passet.

 

Når jeg nævner flere udlejninger, så er lokalbefolkningen blevet meget flittige til at leje hallen til sportslige aktiviteter i forbindelse med de holder familiefester i hjemmet, fødselsdage, kom sammen mm. Mange mangler at få sig rørt lidt /få brændt lidt af krudtet af. Det er rigtig dejlig at folk, anvender denne tankegang, og man kan til tider komme ind i hallen med kort varsel, især i weekenden.

 

Vi forsøger nu,  at lancere et nyt tilbud som gælder fra nu af og indtil ca. oktober. I de tidsrum hvor hallen er ledig (og det er den jo en del her i sommerhalvåret) da kan man ved at henvende sig til mig, bruge hallen i de ledige timer. Man køber sig et abonnement, man kan kalde det et familie abonnement til den nette pris af 1.000 kr.  Det gælder kun hallen og kan ikke overdrages til andre, man må benytte de tilgængelige ting der er, hvis der er behov for rengøring kommer dette oveni prisen. Men Aktivcenters normale udlejninger kommer i første række, man kan bruge abonnementet i de tidsrum hallen er ledig. Dog maks. 20 timer i alt .

 

Dette har vi kendskab til praktiseres anden steds, og måske kunne det give en lille ekstra indtægt på tidspunkter, hvor der i forvejen ikke er så mange udlejninger.

 

DGI er også blevet en flittig gæst i huset, og det er også en rigtig god ting. En masse ildsjæle andensteds fra iler til kursus i centeret som DGI arrangerer. Vi tjener penge på udlejningerne samt forplejningen. Der er godt nok  en masse arbejde forbundet med forplejningen. Der skal handles ind, der bliver igen bagt og sydet i de små hjem. På selve kursus dagen er vi 2-3-4-5 frivillige der så tager køkkentjansen, og det er bare så hyggeligt at gå blandt alle de kursister og servicerer  dem. Det seneste DGI afholdte var her januar i år et kursus med en speciel mand der lignede BS Christiansen +20 år. Der var ca. 50 middelalderene kursister. D. 22 marts har DGI igen lejet sig ind med ikke mindre end 2 møder i senioridrætten samt Nestorklubben, og skal serviceres med gule ærter og kaffebord.

 

Så i takt med at vi skulle traktere spisende gæster fik vi også udvidet vores køkkenservice en anelse sidste år, det var efterhånden så bøvlet at tømme skabet derhjemme  for potter/skåle og opøserskeer, for at slæbe det med i centeret.

 

DGI har hver onsdag fra påske af og 10 uger frem lejet hallen til sommer gymnastik i senioridræt.

 

Skrot – ja den føljeton kan jeg hive frem år efter år.  I år ingen undtagelse, og vi sidder hvert år og siger, at nu må det da snart være tømt for skrot rundt omkring. Men nejjjj, der dumper stadigvæk fakturaer ind på min mail sådan ca. hver anden måned. I 2011 fik vi endnu mere end forrige år, nemlig godt 43.000 kr. (i 2010 var det 38.753 kr.) Igen Tak til Peter Hundebøl fordi du kører så mange kilometer for os, for at sikre os skrotpengene. PT har vi fået ca. 4.000 kr. ind i skrot for 2012.

 

Så brugte vi også en del tid på at få lavet en folder om vores center, som vi kan bruge til uddeling. Ikke noget man gør på en aften, men efter en masse korrespondance til Peter Thuesen, som var så flink at ”opsætte” tekst og billeder syntes vi selv, at det blev et ganske pænt resultat. Den blev mangfoldig gjort og omdelt, og  vi oplever at især til arrangementer og DGI kursusene forsvinder der mange. Den er lige blevet opgraderet til ny version og trykket igen. Så sig endelig til, hvis der er nogen som kunne have gavn af folderen.

 

Ang, bandereklametegnerne, så er der hen over årene også lidt rettelser og ændringer. Vi prøver ihærdig at få nye med så samlingen er ajour, og vi hører gerne fra mulige emner, hvis i har nogen i tankerne. I foråret sidste år fik vi også forstærker banderne på balkonen, selve pladerne hvor reklamerne er på har været en anelse for tynde, og i længden er det for dyrt at skulle bestille nye plader. Så vi fik sat Kaj Andersen i gang med at forstærke pladerne, og dette skulle vi nok have gjort fra starten af.

 

Så arrangerede vi igen julebal i samarbejde med borgerforening og BUIF. Ca 180 mennesker var samlet den sidste lørdag i november. En weekend forbundet med en masse frivilligt arbejde og som giver en lille skærv i kassen. For hvert år bliver man mere og mere konstruktiv i forhold til organisering, vi har en ide om til dette års julebal at vente til lørdag morgen med at stille op til ballet samme aften. Det gør, at vi ikke behøver at aflyse/udskyde andre idrætsaktiviteter i hallen om fredagen, samt hele weekenden bliver ikke brugt på afholdelse af juleballet.

 

Varmen i hallen har også været på nogens munde i løbet af året. I efteråret blev den sat op fra 17 til 18 grader. Så nu har vi den samme temperatur som alle andre haller nemlig 18 grader (jeg har ringet rundt til de nærliggende haller og undersøgt), den kan måske føles kold når man kommer ind i bare tæer og en lille t-shirt og bukser – men bliver den stillet meget mere ved, bliver det rigtig ubehageligt at dyrke idræt – pga for meget varme. Det skal være sådan, at er man tilskuer til en aktiviteter da skal man sidde og frys lidt /beholde jakken på. Udøverne skulle gerne få varmen ved aktiviteten. Vi har også kunder der siger det er for varmt – om vi kan skrue varmen ned. Men vi kan ikke rende flere gange på dagen og justere varmen for at behage alle.

 

Fremtidsplaner for 2012, vi arbejder på, at skulle have givet trappen mod sportspladsen lidt mere end et eftersyn.

 

Så hvis nogen siger vi ligger på den ”lade” side, så må de bestemt tro om igen. Vi render stærkere end vi nogensinde har gjort. Jeg håber, at jeg har fået de vigtigst ting med i beretningen, men kan ikke undsige mig, at der er sket flere tiltag og ting, som er glemt i mængden af det  frivillige arbejde.

 

Vi prøver, at gøre det så godt som vi nu kan, men man skal have sig for øjet at døgnet har kun 24 timer, og det er frivillige kræfter centeret bliver drevet på.

 

Tusind tak til alle jer, der gør det muligt at man bare griber telefonen og kan spørge om hjælp til hvad enten det, er et ur der skal stilles i hallen, et håndtag der hænger og dingler, kage der skal bages, bacon der skal steges, grus der skal rives, et center der mangler at få slukket lys, boller der skal bages, vinduer der skal pudses, en hjemmeside der skal opdateres, og jeg kan blive ved i uendelighed. Heldigvis er rigtig mange af husets bruger udrustet til at tage fat, tage skeen i egen hånd og river gruset når man nu syntes det trænger.

 

En speciel tak til bestyrelsen for centeret, i disse generalforsamlingstider er det endnu usikkert hvem der møder op som repræsentant for de forskellige foreninger ved os, men tak for godt samarbejde og fremmøde til de 4-5 møder vi afholder i løbet af årets gang.

 

Med disse ord sluttes Aktivcenters bestyrelses beretning anno 2011.

 

Gitte Boyschau

 

 

Beretning Branderup Aktivcenter september 2011

 

Efter en stille juli måned i centeret – starter vi ligeså stille op igen.

Nu ikke fordi vi i bestyrelsen har lagt helt på den lade side, ja faktisk er der næsten hver dag tikket post, e-mail, ordrer, forespørgsler, opgaver ind – mere end der har været de foregående år. Men det må jo være et godt tegn – at der er gang i butikken.

Siden jeg sidst skrev i Aktiv bladet, har vi holdt møde i juni måned. Vi tog fat på nogle af de punkter der var oppe at vende ved til generalforsamlingen. Bla. forslag om lameller/gardiner i hallen mod solen mod Friskjærvej. Vi havde fagfolk til at se på disse sager, og vi måtte konstatere at dette ville koste spidsen af en jetjager. Alt efter om det skulle være mørklægningsrullegardiner eller ej, varierede prisen mellem 24-28.000 kr. Så vi er ligggge i tænkeboksen for andre ideer til dette.

Driftmæssigt, da er det jo en fornøjelse at være i en bestyrelse hvor vi er på den gode side at de positive tal. Vi har i årets budget budgetteret med 23.000 kr. i skrot. Dette har vi pt. nået inden sommerferien. I dag lå der endnu en afregning i mail-boksen på ca 4.000 kr

Men der skal ikke herske nogen tvivl om at vi også har bekostet mange penge i at få blå stue (mødelokalet nedenunder) gjort anvendeligt til IT-rum. Stort set alle vægge, loftet , lamper, stikkontakter er endevendt og omkostninger løber op mod de 45.000-50.000 kr. Så vi har rigtig store forventninger til, at projektlederen der nu er ansat, kan få meget gang i udlejningerne. Jeg har sammen med udvalgte fra lokalrådet m. fl deltaget/deltager i rigtig mange møder mht. til IT-rummet. Der er mange ting der skal tages stilling til, arbejdes med, undersøges og lige såvel som med andre projekter, så går det her også nogen gange tre skridt frem og to tilbage igen.

Så er vi også ved at kigge på noget nyt belysning i mødelokalet på loftet. De lamper der hænger der nu, er vist fra kong Volmers tid, og mødelokalet vil fremover blive mere benyttet i og med det nederste mere er reserveret IT. Vi har fået et godt tilbud på nogle lamper, der kan reguleres i styrke mm, så de kommer op her i slutningen af august.

Tirsdag d. 4. oktober (9-14.30) har vi kursus-dag for superbrugerne af IT rummet. Superbruger er personer fra Branderup og omegn som har interesse i og flair for, at være med til at kunne håndtere IT udstyret fremover, når vi selv står med talenterne. Så har du/I disse interesser, så hører jeg gerne fra jer.

GlasmontreVi fik af støtteforeningen bevilliget 3.000 kr. til indkøb af en glasmontre. Den står nu pænt samlet i foyeren og mangler lige at få tilsluttet lys. Men de første to udstillere er Eva Schultz og Jette Sørup. Har du kreative ting du gerne vil udstille hører jeg også gerne nærmere, meningen er at der kommer nye ting i montren hver anden måned. Tak til støtteforeningen for tilskuddet. J

Så tikkede der endnu en mail ind fra Tryg-fonden. Den havde vi søgt i det tidlige forår, da vi afholdte kursus i brug af hjertestarteren. De gav os et tilskud på 3.300 kr. Så det var jo også bare flot.

Timefordelingsplanen for hallen er også ved at være på plads. Der er enkelte ledige haltimer, især lørdag eftermiddag og søndag formiddag, så der kan den udlejes.

Så har vi også brugt sommeren på at få lavet Aktivcenters folder parat. Den fortæller kort i tekst og billeder om hvor dejligt og brugbart et center vi har. Vi har fået den trykt i mange hundrede eksemplarer, og vi er ved at uddele den til forskellige interesserede eks. landboforeninger, firmaer. Så vi hører gerne fra jer, hvis I har et genialt sted I syntes de skal have en folder. Vi håber at denne folder er med til at få endnu mere gang i udlejninger. Folderen kan også hentes på Branderups hjemmeside.

Så har vi i forsommeren indkøbt 2 bord bænkesæt i voksen størrelse og 1 børnebord til at sætte under udhænget mod sportspladsen. De kommer i løbet af meget kort tid.

I starten af august var vi indkaldt til møde med kultur og fritid udvalget ang. harmonisering af tilskud til haller. Alle mulige haller i Tønder kommune havde fået tildelt 3 kvarter til, at mødes med dem til dialogmøde omkring deres udkast til harmoniseringen. De lægger op til fremover (2012) at give os 200 kr. i tilskud til haltimer, i øjeblikket får vi 160 kr. Så med en simpel hovedregning giver det for os en merindtægt. Der er haller magen til vores, der i dag tager 225 -250 kr. Disse haller kommer til at miste penge pga. harmoniseringen.

Så der sker ikke så lidt i Aktivcenter, meget snart får Aktivcenters IT-rum dens egen hjemmeside, med link til Branderups hjemmeside. Med ganske få klik skal man være ajour og kunne finde IT rummet og dens mange muligheder. Men følg med i pressen, for det er nu vi skruer op for charme-offensiven .

Branderup Aktivcenters bestyrelse påtænker at ændre sammensætning af bestyrelsenJan 2023
Igennem det sidste års tid har et mindre udvalg af Aktivcenters bestyrelse holdt nogle møder for at drøfte
muligheden for, at lave en ny struktur i Aktivcenters bestyrelse. Vi har beskrevet de forskellige
arbejdsopgaver der er i Aktivcenter, og hvad der er af underopgaver i bestyrelsen (eks. varetagelse af den
daglige økonomi, varetagelse af den daglige drift, vedligeholdelse, fremtidsplaner og tiltag, arrangementer,
løbende pr, informationer osv.)
Lige siden 2001 hvor vi stiftede den selvejende institution Branderup Aktivcenter, har følgende foreninger,
organisationer og institutioner (Branderup UIF, Lokalråd, Lokalhistorisk forening, pensionistforening og
Friskolen) været en fast del af bestyrelsen.
Hele den nuværende Aktivcenters bestyrelsen er positive overfor at ændre denne struktur, på baggrund af
at flere medlemmer af Aktivcenters bestyrelse i øjeblikket skal være aktive i flere bestyrelser og deraf
arbejdsopgaver flere steder.
Tiden er inde til fornyelse - Tiden er inde til forandringer - Tiden er inde til nytænkning
Vi ønsker fremover at ALLE bestyrelsesmedlemmer sidder for interessens skyld, og at vi i bestyrelsen bedre
kan fordele og drible med opgaver og udvikling af Aktivcenter- fokusere på driften af et center.
Stadigvæk er vores primære arbejde at drive en sund og fornuftig drift, et samlings hus til gavn for
foreninger, institutioner og organisationer fortrinsvis i Branderup området- og det er meget vigtigt at
bevare det gode samarbejde på tværs af alle.
Til generalforsamling i Aktivcenter d. 16 marts stiller Aktivcenter selv forslag om fremtidig sammensætning
af Aktivcenters bestyrelse på:
7 personer der vælges på dette års generalforsamling + 1 suppleant + revisor.
Første år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år af gangen- Første år vælges de 3 bestyrelses
medlemmer for 1 år.
Efter første år vælges bestyrelsesmedlemmerne efterfølgende for 2 år af gangen (således vi hvert år har
nogle der er på valg)
Kontakt endelig bestyrelsen hvis i dertil har gode ideer, forundring, spørgsmål, har interesse i af løfte nogle
bestyrelsesopgaver eller underliggende opgaver.
Eva Schultz, Pia Jørgensen, Jes Brink , Joan Emillussen, Jonna Frausing Oksen, Peter Hundebøl, Kirsten
Willadsen, Ingelise Thuesen og Gitte Boyschau

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrev fra Branderup Aktivcenter-juli 2023
Bevilling af tilskud
Vi har været så heldige at få bevilliget 6.100 kr. fra Branderup Støttespil til indkøb af stolevogn
samt tilskud til indkøb af storTV-skærm.
Desuden var vi også heldige at få bevilliget 12.000 kr. fra
dåsedrengene. Så med tilskud fra både støttespil og
dåsedrengene, har det kunnet lade sig gøre at investere i
TV skærm med tilhørende kanaler,så det kan lade sig gøre
at samle lokalbefolkningen til fælles sportsbegivenheder
eller andet.Således man kan sidde i fællesskab og se eks.
VM eller andet.Dette er også sat iværkvi er så glade for,
at man kan søge lokale puljer til konkrete tiltag, som er til
gavn for byens borgere.
Stolevogn er allerede indkøbt.
Der sysles årets rundt
At sidde i bestyrelsen i Aktivcenter er også lig med
forskelligeopgaver,man skal tage sig af i årets løb.
Her er det Jes Brink og Jens Korsholm,der er ved at
give Aktivcentereten tur for alger på facader og
bygninger.

 

Energi-tiltag
Fra uge 35 (slut august) og nogle uger frem går vi i gang med de energi-tiltag vi har fået bevilliget
penge til.
Tønder Kommune bevilligede tilbage i marts 2023 et tilskud på272.000 kr. til luft-til-vand-
varmepumper i diverse lokaler.
Selve investeringen løber op i omkring 340.000 kr., så der vil være en mindre egenbetalingdertil,
men på den lange bane skullevi gerne kunne minimere vores el-og varmeregninger.
Yderligere søgte vi Norlys Vækstpulje, hvor vi søgte om tilskud til udskiftning af
varmeinstallation/radiatorer/blandeventil brusere + optimering afudvendigt lysdertil fik vi i
sidste ugepositivt svarved at fåbevilligeti alt 63.125 kr.
Vi er i bestyrelsensupergladefor,at det kan lade sig gøre at blive tilkendegivet, således vi kan lave
energivenlige fornyelser i Aktivcenter"#$%
Syng med aften
Torsdag d. 28.september kl. 19.00,har vi arrangeret Syng med aften i Aktivcenteret.
Der er allerede godt gang ibilletsalget, og vi håber at mange flere vilkomme og være med"#$%
Hvis du har lyst til at bage/sponsorere en kage dertil,så kontakt Eva Schultz-mobil 27 34 30 90

 

Julebal
Lørdag d. 25.novemberhar vi
det næste arrangement klar-
nemlig julebal.
Vi håber også her,at I vil sætte
Xi jeres kalender, hive fat i
jeres naboer, venner, kollegaer,
således vi kan få en rigtig
hyggelig aften (mere info.
Kommer)
Loppe ogkræmmermarked
Lørdag d.3.februar2024 fra 10-16,afholder vi Loppe ogKræmmermarkedi Aktivcenteret.
Fra kl.9.00 er der rundstykker og kaffe. Bord til loppe og kræmmermarked bestilles og betales
forinden.Mere information kommer ud i efteråret 2023.
Bestyrelsen Branderup Aktivcenter

 

 

Byfesten 2024

byfesten-2024Så er det ved at være Byfest tid igen!  

Energitiltag i Aktivcenter

Energi tiltag i Branderup Aktivcenter ved vejs ende???? Vores energi tiltag er ved at nå til vejs ende..

Jes Brink Hædret for sin indsats

jes-brink-haedret-for-sin-indsats   Så havde vi i bestyrelsen også fornøjelsen af at tage "fusen" godt og grundig på Jes Brink. Under..

Ledig bande reklame

ledig-bande-reklameBranderup Aktivcenter.Ledig bande-reklamer i centeret.Vi har i øjeblikket 3 ledige bande-reklamer i..

BUIF's nye hjemmeside for aktiviteter &...

buifs-nye-hjemmeside-for-aktiviteter-a-tilmeldingBranderupif.dk Tilmelding planer og betaling foregår herinde nu!  

BRANDERUP AKTIVCENTER
 Gør brug af vores dejlige aktivitets og sportshal! 

Store eller små arrangementer.

Næsten alt kan lade sig gøre.

Men spørg lige først formanden

Gitte Boyschau, 24424995

Mail: boyschau@get2net.dk