Home Projektlederen

Per K Pedersen

Per K. PedersenMit navn er Per K. Pedersen og jeg bor i et gammelt byhus i Løgumkloster midtby sammen med min kone Else og vore 2 hjemmeboende børn, Anders på 20 og Nikolaj på 17. Jeg selv er 47 år og har over 20 års IT erfaring baseret på en videregående økonomisk uddannelse, som jeg for nylig har opdateret med en mastergrad i IT organisation ved Aarhus Universitet.

Som engageret menneske deltager jeg i mange sammenhænge i livet på Vesteregnen. Jeg er bl.a. formand for Løgum IF fodbold og med i bestyrelsen for FC Sydvest 05. Dermed har jeg en stor berøringsflade og har derfor også noteret mig det engagement, der udvises i lokalsamfundet i Branderup og vil meget gerne yde mit bidrag til, at uddannelsesprojektet bliver en succes. Samtidig tror jeg på, at vi i Løgumkloster har meget at lære af vore gode naboer og ildsjæle i Branderup.

I projektets første fase har vi sat rammerne for projektet som det fremgår af dokumentet 'Projektgrundlag'. Med andre ord afgrænse projektet, så vi kan blive målrettede. Dernæst har vi etableret denne hjemmeside, så alle kan følge med i projektet. Efterfølgende skal siden være Multimedierummets og naturligvis hele Aktivcenterets visitkort.

Uddannelsesudvalget under Branderup Lokalråd havde allerede gjort et stort forarbejde, så mange idéer og kontakter var allerede etableret. På samme måde var teknikken i Multimedierummet allerede på plads, så nu gælder det 'bare' om at får det udnyttet.