Læring i Branderup

Afstemninger

Uddannelsesprojektet
 

Log påHome Uddannelsesprojektet

Uddannelsesprojektet

Baggrund og formål

Indbyggerne i det vestlige Sønderjylland har en kortere uddannelsesmæssig baggrund end resten af Danmark. Et faktum, der må forbedres, såfremt ønsket om vækst og udvikling i området skal honoreres. Samtidig kan det konstateres, at mange efteruddannelser centraliseres i de større byer.

Branderup Lokalråd har søgt og fået midler fra Landdistriktspuljen og LAG til igangsætning af lokal- og parallel-undervisning i det nyligt indrettede lokale i Branderup Aktivcenter på baggrund af den i 2008 vedtagne udviklingsplan.

Målet er således at højne det generelle uddannelsesniveau i den vestlige del af Sønderjylland ved at hente korterevarende kurser til Branderup Aktivcenter. Det være sig efteruddannelse af håndværkere og landmænd, sprogkurser, HF enkeltfag, IT eller hvad en behovsundersøgelse ellers måtte vise. Dette kan foregå enten med gæsteundervisere fra eksisterende institutioner eller som parallelundervisning.

De fysiske rammer

I Aktivcenteret er der i samarbejde med VUC Sønderjylland indrettet et undervisnings- / multimedielokale med smartboard , projektor og videokonferenceudstyr, som muliggør parallelundervisning med kursister på eksisterende uddannelsesinstitutioner.

Sprog via parallelundervisning i Branderup Aktivcenter

I samarbejde med VUC Sønderjylland i Haderslev udbydes tysk og engelsk som parallelundervisning, hvilket betyder, at man kan sidde i multimedie-lokalet i Branderup og deltage i undervisningen, som foregår i et tilsvarende klasselokale i Haderslev.

Rent praktisk foregår det på den måde, at læreren og et hold kursister befinder sig i Haderslev. Samtidig er et mindre hold af kursister placeret i lokalet i Branderup. Et kamera i hvert klasselokale optager lyd og billede, som vises på en TV-skærm i ”den modsatte ende”. Det vil altså være muligt for læreren af se og høre, hvad der sker i Branderup, f.eks. at en elev rækker hånden op eller kommenterer et indlæg!

Samtidig er de 2 elektroniske tavler – kaldet SMART boards – forbundet, så tavlen i Branderup viser, hvad læreren skriver på tavlen i Haderslev og vise versa.

EDB for absolutte begyndere

Fra november 2011 kan begyndere få hjælp til at komme i gang med den Fagre nye Verden helt fra bunden i samarbejde med Tønder Handelsskole og Handelsgymnasium.

En ”voksen” og erfaren instruktør hjælper på stedet over 3 aftener de usikre i gang – uanset, hvor de står. Skal man have hjælp til at starte computeren, får man det. Uden løftede øjenbryn eller andet. Der findes nemlig ingen dumme spørgsmål eller svar: Vi er alle startet fra punkt 0 engang, så det er ikke det mindste flovt.

Når computeren er startet op, vil man stille og roligt blive guidet ind i den nye Verden, som vil åbne sig op og give den uøvede smag på mere. Det er vi sikre på!

Kursisten bliver sulten

Så sikre, at vi allerede har planlagt det videre forløb, hvor man i et opfølgende forløb over 3 aftener kan få hjælp til at tage de første spæde skridt ud på internettet og få egen e-mail konto og lære at bruge den.

Mere vil ha’ mere

Vi ved med sikkerhed, at mere vil have mere.

Derfor fortsætter kursusrækken med yderligere 3 lektioner, hvor fokus bliver Nem-ID, eBoks og Homebanking. Det lyder svært lige nu, men tro os: Når ursusrækken er gennemført, har kursisterne fået godt indblik i nogle af de spændende muligheder, den nye Verden tilbyder.